Evenimentul Istoric > Articole online > Istoria universală > Averile grofilor maghiari și visul lor de a ajunge la 50 milioane de unguri pentru a nu mai fi clintiți din Carpați
Articole online

Averile grofilor maghiari și visul lor de a ajunge la 50 milioane de unguri pentru a nu mai fi clintiți din Carpați

„Unul dintre trucurile magnaţilor maghiari de a deturna atenţiunea poporului maghiar de la sistemul de exploatare la care era supus de ei a fost chestiunea naţionalităţilor.

Întreaga publicistică şi propagandă internă şi externă a fost pusă — cu mari sacrificii pecuniare — în serviciul „ideii de stat” maghiar. Conform acestei „idei”, pe pământul sfânt al coroanei Sfântului Ştefan nu avea drept de existenţă decât poporul maghiar.

Toate celelalte naţiuni erau „infiltraţiuni” care trebuiau cu orice preţ — pe calea maghiarizării forţate — absorbite.

Un întreg sistem de administraţie şi învăţământ, trebuia să producă, într-un răstimp bine definit de statisticienii maghiari, o populaţie maghiară de 50 milioane care pe veci să nu mai poată fi clintită dintre graniţele Carpaţilor.

Pentru ca să adoarmă atenţiunea proletariatului agricol maghiar, i se înfăţoşau fel de fel de primejdii economice, sociale şi naţionale, care ameninţau sacrosanctul şl blajinul popor maghiar din partea naţionalităţilor şi în special a Românilor.

Numai ei — magnaţii — să poată consuma în linişte avuţiile ţării.

Cum este situaţia de fapt a acestor îmbuibaţi faţă de poporul agricol care flămânzeşte, se poate vedea din lista de mai jos a latifundiarilor, prinţi, grofi, baroni, etc., care de fapt stăpânesc şi exploatează în modul cel mai neruşinat ţara ungurească,

Iată-i pe rând cu numele, titlul şt averea lor:

Prinţii şi conţii Essterházy 314 065 jugăre; prinţii şi conţii Festetich. 117.300 jugăre; conţii Széchenyl 117.247 jugăre; conţii Károlyi 111.486 ; conţii Zlehy 75.113 jugăre; palatinul Pallacivini. 58.113 jugăre ; contele Wenekheim, 55.132 jugăre; conţii Batthyány 51.063 jugăre; conţii Andrássy 45.212 jugăre; succesorii arhid. Friedrich 42.648 jugăre; prinţul Filip de Coburg. 41.148 jugăre; conţii Erdody. 36.433 jugăre; contele Hunyady 29.706 jugăre; conţii Desservffy. 27.676 jugăre; contele semsey 25.840 jugăre; contele Draskovich 25.322 jugăre; conţii Anktotich-Beşan 25.022 jugăre; baronii Inhey. 23.737 Jugăre; contele Nemes 23.196 jugăre; baronii Solymossy 21.410 jugăre; conţii Nadasdy 20.638 jugăre; conţii Majláth 18.673 jugăre; conţii Sennyey 18.817 jugăre; conţii Smisstch, 18.439 jugăre; Baronul Harkányl. 17.785 jugăre; prinţul de Montenuouo, 17.181 jugăre; baronul Pronay 17.836 jugăre; conţii Teleky 17.002 jugăre; principesa Baucompagni (Roma) 17.966 jugăre…”.

Și lista continua cu alte zeci de latifundiari în ordinea descrescătoare a jugărelor (aproximativ un pogon). Iar articolul se termina astfel:

„…baron Uray 2.939 jugăre; contesa Zay. 2.579 jugăre; prinţul Windischgraetz 2.844 jugăre; baron Nyary 1.551 jugăre; contele Zamoisky 1.323 jugăre; contesa Woraslacsky 1.207 jugăre.

Aceştia sunt deci adevăraţii despoţi ai poporului maghiar, care cu grandomania şi vicleşugul lor au dus ţara la ruină”.

Registration

Aici iti poti reseta parola