Evenimentul Istoric > Exclusiv online > Istoria universală > Ziua când li s-a pus capac criminalilor de război
Exclusiv online

Ziua când li s-a pus capac criminalilor de război

Acordul între marile puteri aliate cu privire la urmărirea şi pedepsirea principalilor criminali de război ai puterilor europene ale Axei, în cadrul unui Tribunal Militar Internaţional, a fost semnat la 8 august 1945, la Londra.

La Capitolul II, „Jurisdicţia şi principii generale”, se menţiona că Tribunalul Militar Internaţional va fi competent pentru a judeca şi pedepsi orice persoane care, acţionând în numele ţărilor europene ale Axei, au comis individual sau în calitate de membri ai unei organizaţii, una din crimele următoare: crime contra păcii; crime de război; crime împotriva umanităţii.

Judecata şi pedeapsa

În Capitolul VI, „Judecata şi pedeapsa”, se arăta că hotărârea Tribunalului privind vinovăţia sau nevinovăţia oricărui acuzat va fi motivată şi va fi definitivă, nesupusă revizuirii, precum şi faptul că Tribunalul va putea pronunţa împotriva acuzaţilor vinovaţi pedeapsa cu moartea sau orice altă pedeapsă pe care o va considera ca fiind justă.

Tribunalul Militar Internaţional şi-a început lucrările la 20 noiembrie 1945, la Nürnberg, în Germania.

Au fost trimişi în judecată H. Göring, R. Hess, J. von Ribbentrop, W. Keitel, E. Kaltenbrunner, A. Rosenberg, H. Frank, W. Frick, I. Streicher, K. Dönitz, E. Raeder, Baldur von Schirach, F. Sauckel, A. Jodl, M. Borman, A. Seyss-Inquart, A. Speer, Constantin von Neurath ş.a. Martin Borman nu a fost găsit şi a fost judecat în lipsă.

Lucrările Tribunalului Militar Internaţional au durat până la 1 octombrie 1946, când acesta a pronunţat verdictul. Tribunalul Militar Internaţional i-a condamnat la moarte pe Göring, von Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Franck, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart şi Borman (acesta din urmă, în contumacie).

La 15 octombrie 1946, Göring s-a sinucis în închisoare. Toţi ceilalţi au fost executaţi prin spânzurare a doua zi, la 16 octombrie 1946.

Amiralul K. Dönitz a fost condamnat la 10 ani închisoare, amiralul Raeder şi Hess la închisoare pe viaţă, Baldur von Schirach la 20 de ani, Speer la 20 de ani şi Constantin von Neurath la 15 ani.

 

Sursa: Agerpres

 

Pagini: 1 2 3

Registration

Aici iti poti reseta parola