Evenimentul Istoric > Articole online > Un OFTAT al românilor din Bucovina la 1907
Articole online

Un OFTAT al românilor din Bucovina la 1907

 

În articolul Din istoria Românilor din Bucovina. Binele nostru obștesc, apărut în Deșteptarea. Gazetă pentru popor, tipărită la Cernăuți, din 15 noiembrie 1907, se arăta, fără să ni se spună unde era a opta școală: „Pe timpul împreunării (1774 – n.red) noi Românii bucovineni eram singurii stăpâni ai acestei țări, fiindcă foarte puțini oameni de neamuri și legi străine locuiau pe atunci amestecați printre noi. Și dacă am fi avut în acel timp școlile și preoții și ceilalți bărbați luminați ce-i avem acum, n-am fi ajuns să fim astăzi numai a treia parte din toți locuitorii țării, n-am fi pierdut atâta avere de pământ cuprins cu timpul de neamuri și legi străine, n-am fi fost așa de strâmtorați și măturați de pe locurile apărate prin sute de ani mai înainte cu sângele moșilor și strămoșilor noștri. Așa erau însă vremile, că nici guvernele sau cârmele țărilor sau împărățiilor, nici oamenii luminați de pe atuncia nu-și prea băteau capul cu școlirea poporului, și aceasta s-a întâmplat nu numai în țara Moldovei, de care se ținea Bucovina și care gemea sub jugul turcilor și al domnitorilor greci-fanarioți, ci și în alte împărății cu mult mai vechi și mai tari.

 

Va să zică pe la 1774 satele țării noastre erau cu totul lipsite de școale și întrânsele numai preoții și dascălii bisericești puteau să-i învețe carte pe cei care doreau să știe ceva, măcar că și învățătorii aceia știau a citi numai cărțile bisericești și să scrie cu buchile cele rusești.

 

Oare de ce în războiul dintre ruși și japonezi, rușii au rămas totdeauna bătuți? O pricină ne-au sesizat-o gazetele, spunându-ne că pe când din 100 de ostași ruși numai 5 erau școliți, la japonezi din 100 de ostași numai 5 erau neșcoliți. S-a dovedit dară și în războiul acesta adevărul că

 

Astăzi mintea luminată este arma cea mai tare,

Cu acestea te-narmează și vei fi puternic, mare!”.

 

Autorul articolului, Constantin Morariu, concluziona: „Deci binele obștesc al poporului român bucovinean are să se întemeieze și mai departe în tot viitorul său mai ales pe lumina bisericei și a școalei”.

Registration

Aici iti poti reseta parola