Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Traducerile de romane în primul deceniu comunist: Realism-socialism vs. roman social
Articole online

Traducerile de romane în primul deceniu comunist: Realism-socialism vs. roman social

comunism

Traducerile de romane în primul deceniu comunist: Realism-socialism vs. roman social

Acest tip de analiză, după cum arată Ștefan Baghiu în articolul Translating Novels in Romania: the Age of Socialist Realism. From an Ideological Center to Geographical Margins, demonstrează că nu numai romanele realist-socialiste au fost traduse și publicate pe piața de carte românească din prima parte a comunismului, ci și romane care transcend ideologia strictă impusă de programul de stat în privința coordonatelor culturii românești postbelice. Trebuie abandonată ideea revolută că perioada interbelică s-a remarcat prin efervescență și diversitate culturală și intelectuală, în timp ce perioada anilor 1940-1950 ar fi fost o perioadă de închistare ideologică și de limitare strică la ilustrarea prin literatură a unor deziderate ideologico-politice. 

Din tabelul de mai jos se poate observa că în lungul secol XIX traducerile din literatura franceză prevalau, cu toate că elita care putea citi astfel de cărți cunoștea limba.

Din franceză vor continua să se traducă cărți și în perioada interbelică, însă treptat își fac loc traducerile din literaturile germană, americană, engleză și chiar rusă

După al Doilea Război Mondial, traducerile din literatura rusă au devenit, evident, majoritare, însă frapant este că în continuare literatura franceză, grației influenței asupra culturii românești, a rămas în fața celorlalte literaturi sub aspectul traducerilor, nu mai puțin de 200 de romane fiind sau traduse, sau retipărite în vremea RPR.

Fără îndoială, traducerile au fost influențate masiv de evoluția politică postbelică, iar traducerile din limba rusă au beneficiat de programul instituit începând cu 1948. În același timp însă, către sfârșitul regimului Dej, în contextul unei anume liberalizării a pieței (1964-1965), traducerile din literatura rusă au scăzut, cele din literaturile occidentale crescând din nou.

Analiza cantitativă asupra traducerilor de romane la începutul regimului comunist din România relevă date cel puțin neașteptate: realismul socialist, deși a fost nucleul dur al culturii în perioada analizată, nu a sufocat celelalte literaturi. Principalii autori realiști-socialiști au fost firește traduși, a căror autoritate era recunoscută inclusiv în Occidentul vremii. Un al doilea aspect pe care îl relevă analiza cantitativă a traducerilor de romane în prima decadă de comunism ține de modul în care literatura și traducerile au trebuit să corespundă unor directive ideologice și economice. Pentru că țelul literaturii era de a promova anumite concepții și pentru că rolul ei era deci de propagandă, în RPR au fost traduse inclusiv romane de Charles Dickens, tocmai pentru că relevau mizeria societății capitaliste și unul dintre conceptele favorite ale comunismului – exploatarea omului de către om.

grafic

Sursă: https://www.researchgate.net/profile/StefanBaghiu/publication/327633949_TRANSLATING_NOVELS_IN_ROMANIA_THE_AGE_OF_SOCIALIST_REALISM_FROM_AN_IDEOLOGICAL_CENTER_TO_GEOGRAPHICAL_MARGINS/links/5b9abb7292851ca9ed052c9 f/TRANSLATING-NOVELS-IN-ROMANIA-THE-AGE-OF-SOCIALIST-REALISM-FROM-AN-IDEOLOGICALCENTER-TO-GEOGRAPHICAL-MARGINS.pdf 

 

Registration

Aici iti poti reseta parola