Nicolae Mavrocordat

FREE
 

Era cea mai mare mănăstire din sud-estul Europei și cel mai important lăcaș de cult al religiei creștin ortodoxe.

PREMIUM
 

Pe 5 ianuarie 1716, Înalta Poartă numea primul domn fanariot pe tronul Țării Românești.

Registration

Forgotten Password?