grec

FREE
 

În secolul al VIII-lea î.Hr., poetul grec Hesiod a descris, în poemul genealogic Teogonia, consacrat panteonului divinităților, un loc la capătul Pământului unde locuiesc gorgonele, unde zeul Atlas apare ca un munte uriaș și unde într-o mare prăpastie sunt mări primejdioase.

FREE
 

Învățatul grec Neofit Duca a fost dascălul cu care a învățat carte acasă Cezar Bolliac, născut pe 23 martie 1813, la București, unul dintre fruntașii revoluției din 1848, poet liric protestatar, promotor al studiilor arheologice și gazetar român.

FREE
 

Cronica rimată a lui Georgios Palamedes despre viața lui Mihai Viteazul, din 1607, poate fi socotită cea mai adevărată poveste despre marele voievod român, dat fiind că a fost scrisă la doar câțiva ani după moartea lui.

FREE
 

Străinul ce afla în antichitate într-un oraș-stat grec nu beneficia de protecție nici pentru viața, nici pentru avutul său.Registration

Forgotten Password?