Evenimentul Istoric > Articole online > Sfântul Amfilohie îl necinstește pe fiul împăratului
Articole online

Sfântul Amfilohie îl necinstește pe fiul împăratului

Sfântul Amfilohie, cel prăznuit astăzi, a fost concetățeanul și prietenul Sfântului Vasile cel Mare, precum și al altor sfinți mari din veacul al patrulea.

Acesta de foarte tânăr s-a retras într-o peștera unde s-a nevoit ca sihastru vreme de patruzeci de ani. După ce scaunul episcopal de la Iconium a rămas vacant, Amfilohie a fost acela care, cu voia lui Dumnezeu, a fost ales și înălțat Episcop în Iconium.

Sfântul Amfilohie s-a numărat printre Sfinții Părinți de la Sinodul al Doilea Ecumenic din anul 381.  El a luptat împotriva lui Macedonie, împotriva arienilor și a eunomienilor.

După ce împăratul Teodosie a dat stăpânirea părților apusului Europei lui Valentinian cel tânăr și a biruit pe tiranul Maxim, s-a întors la Constantinopol.

Atunci Amfilohie, intrând la împăratul, l-a rugat să alunge pe arieni și fiindcă împăratul nu voia această, a aflat acest minunat părinte o măiestrie prin care a putut să înduplece pe împărat.

Căci mergând la împărat, a salutat pe Teodosie că pe un împărat, iar pe Arcadie, fiul lui, care atunci fusese uns nou împărat, l-a salutat în chip prea înjositor.

Deci mâniindu-se pentru aceasta, Teodosie a socotit necinstea arătată fiului său ca necinste adusă lui. Atunci sfântul preaînțelepțește a arătat lucrul, zicând:

„Vezi, o împărate, cum nu suferi necinstirea fiului tău și te mânii? Așa să crezi că și Dumnezeu și Tatăl asemenea Se întoarce și urăște pe aceia care hulesc pe Fiul Său și zic că Acesta este mai prejos decât Tatăl”.

Auzind aceste cuvinte împăratul a înțeles de ce Sfântul Amfilohie nu a dat cinstea cuvenită fiului lui, Arcadie, și s-a minunat de înțelepciunea și îndrăzneala lui. 

Sfântul Amfilohie s-a mutat la Domnul la anul 395.

 

Sursa: crestinortodox.ro

Registration

Aici iti poti reseta parola