Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Scrisoarea lui Kim Il Sung către Nicolae Ceaușescu. Liderul nord-coreean și-a cerut scuze pentru că nu a reușit să viziteze România
Articole online

Scrisoarea lui Kim Il Sung către Nicolae Ceaușescu. Liderul nord-coreean și-a cerut scuze pentru că nu a reușit să viziteze România

Ceaușescu

Scrisoarea adresată tovarășului Ceaușescu exprimă satisfacția față de dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare între cele două țări în diverse domenii.

Scrisoarea lui Kim Il Sung către Nicolae Ceaușescu. Liderul nord-coreean și-a cerut scuze pentru că nu a reușit să viziteze România

București

Către tovarășul Nicolae Ceaușescu

Secretar General al Partidului Comunist Român

Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Se menționează progresul durabil al construcției socialismului și succesele înregistrate în lupta pentru reîntregirea patriei. Totodată, scrisoarea face referire la o declarație comună a Nordului și a Sudului

„Constatând cu multă satisfacție că prietenia și colaborarea dintre țările noastre se dezvoltă într-o direcție bună în toate domeniile de activitate, vă rog să-mi permiteți, tovarășe Ceaușescu, să vă transmit salutul meu camaraderesc.

În prezent, construcția socialismului se dezvoltă în mod durabil și obținem succese importante în lupta noastră pentru reîntregirea patriei, dorință a întregului nostru popor. La 4 iulie, am publicat o declarație comună.

În legătură cu declarația comună a Nordului și Sudului, tovarășul Jeong Juntaek, membru adjunct al Biroului Politic al Comitetului Central al partidului nostru și vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, vă va comunica dumneavoastră și tovarășilor noștri români, pe mandatul nostru, motivul vizitei sale în România.”

Ceaușescu îl invitase pe Kim Il Sung în România

„Am fost onorat să primesc invitația dumneavoastră de a vizita România cu ocazia deplasării dumneavoastră și a tovarășului Emil Bodnăraș în țara noastră în luna aprilie a acestui an. Am acceptat invitația cu plăcere și am dorit să vă vizitez țara, dar nu am putut să o fac din motive ce țin de afacerile noastre interne. Aș dori să-mi cer scuze și sunt sigur că dumneavoastră și tovarășii din România veți înțelege acest lucru. În plus, aș dori să vă anunț că voi face tot posibilul să vă vizitez țara atunci când se va ivi momentul potrivit.”

În final, liderul nord-coreean își exprimă convingerea în dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare între cele două state

„Convins de dezvoltarea și consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare între popoarele noastre, pe baza principiilor marxism-leninismului și ale proletariatului internațional în lupta sa împotriva imperialismului, vă doresc mult succes în eforturile dvs. de a lupta împotriva imperialismului, de a apăra țara și de a construi o societate socialistă multilateral dezvoltată.”

Salutări tovărășești,

Kim Il Sung

Secretar general al Partidului Muncitoresc Coreean

Președinte al Cabinetului de Miniștri din Republica Populară Democrată Coreeană

Septembrie 1972,

Pyongyang

Sursa: Wilson Center Arhivele Digitale

 

 

 

 

 

 

Registration

Aici iti poti reseta parola