Evenimentul Istoric > Articole online > Rugăciunea către Sfântul Mina cel care l-a înviat din morți pe cel păgubit care mergea la biserica sa
Articole online

Rugăciunea către Sfântul Mina cel care l-a înviat din morți pe cel păgubit care mergea la biserica sa

Atunci sfântul, pogorându-se de pe cal, a intrat în casă și, aflând coșnița și scoțând-o, s-a uitat la ucigaș cu o căutătura grozavă și sălbatică și i-a zis: „Cine este acesta?”. Iar ucigașul, de frică, fără de glas făcându-se, s-a aruncat la picioarele sfântului.

Iar sfântul, punând la loc toate membrele celui ucis și făcând rugăciune, a înviat mortul și i-a zis: „Dă laudă lui Dumnezeu!”. Iar mortul, ridicându-se ca din somn și cugetând cele ce a pătimit de la cel ce-l găzduise și cum a câștigat viață a două oară, a slăvit pe Dumnezeu; iar mulțimea se închină ostașului ce se arătase și îl înviase.

După ce s-a ridicat de jos ucigașul, a luat sfântul banii de la el și i-a dat omului pe care îl înviase, zicându-i: „Du-te, frate, în calea ta!”. Întorcându-se către ucigaș, l-a bătut precum i se cădea, apoi i-a iertat greșeală și făcând rugăciune pentru dânsul, a încălecat și s-a făcut nevăzut.

Moaștele

În biserica Sfântul Mina – Vergu din Capitală, se află părticele din moaștele Sfântului Mina. Credincioșii se pot închină la moaștele Sfântului Mina și în Catedrala mitropolitană din Iași.

În această Catedrală, printre moaștele celor 32 de sfinți, se află și un fragment din moaștele Mucenicului Mina.

Și în Biserica Sfântul Mina din cartierul Obcin (Suceava) sunt prezente două fragmente din moaștele Sfântului Mina.

Ele au fost aduse din Grecia, în august 2001, de către Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

Sfântul Mare Mucenic Mina face minuni în fiecare zi cu cei care îi cer ajutorul. Să avem nădejde în mijlocirea acestui sfânt făcător de minuni și în puterea lui Dumnezeu care lucrează prin sfinții Săi și vom avea parte de multă mângâiere.

Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Mina

O, preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine că la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu.

De aceea mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuieșți luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața această trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat.

Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe ține, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău.

Pagini: 1 2 3

Registration

Aici iti poti reseta parola