Evenimentul Istoric > Articole online > România regală > Polițiști comunali din București vor să li se numere suma de 20 de milioane pentru că au prins doi hoți de stofe
Articole online

Polițiști comunali din București vor să li se numere suma de 20 de milioane pentru că au prins doi hoți de stofe

În dimineața zilei de 1 iunie 1946, Corpul portăreilor din Tribunalul Ilfov înmâna următoarea notificare:

„Tres Chic” s.a.r., prin reprezentanții săi legali – București – Bulev. Tache Ionescu nr. 3.

Subsemnatul avocat Constantin N. Papaianopol, domiciliat în București, strada Crișului nr. 5, în calitate de mandatar special al d-lor insp. Marin Băleanu, comisionar Ion Tabacu, comandant de gardieni Ion Ionescu, Th. Crăciunescu, Stănescu Petrea, Const. Partoc și Stănilă Gheorghe agenți, toți din Poliția comunală a Municipiului București și toți cu domiciliul ales la subsemnatul la adresa mai sus menționată, vă somez și pun formal în întârziere ca în ziua de Miercuri 5 Iunie 1946 ora 12 dimineața, când mă voiu prezenta la sediul acestei societăți însoțit de mandatarii mei arătați mai sus, să le numărați suma de lei 17.500.000 (șaptesprezecemiilioanecincisutemii) care împreună cu suma de lei 2.5000.000, depusă de dv. cu petiția din 12 Mai a.c., reprezință premiul de lei 20 milioane oferit de dv. pentru descoperirea autorilor furtului de stofe și mătăsuri comis în noaptea de 10-11 Mai a.c. la magazinul dv. Furt ce a fost săvârșit de autori identificați, prinși și predați celor în drept de noi, cei menționați mai sus.

Acceptarea sau eventualul dv. refuz va fi consemnat de către d. Portărel al Trib. Ilfov ce mă va însoții pe mine și mandatarii mei la această constatare ce se va face la sediul societății dv. într-un proces verbal ce se va dresa spre cele legale.

Prezenta notificare-somațiune ne vedem nevoiți a o face noi cei menționați mai sus pentru a intra în drepturile noastre legitime, fiindcă în conformitate cu publicația făcută de dv. în ziarul „Ultima Oră” nr. 491 apărut în ziua de 11 Mai a.c., v-ați obligat să plătiți lei 20 milioane „acelora care vor denunța sau da informații pentru descoperirea autorilor furturilor de stofe și mătăsuri” comis în noaptea de 10-11 mai a.c. la magazinul d-voastră din bulev. Tache Ionescu nr. 3.

„Cu riscul vieței noastre”

Ori datorită muncei, perseverenței și cu riscul vieței noastre, toți cei mai sus arătați am reușit să prindem atât pe făptași indivizii Petre Alexandu șofer din Buc. Str. M. Cavafi nr. 32 și Baraiteanu Ion din Buc. Str. Sft. Niculae Tei nr. 64, împreună cu marfa toată furată și să v-o predăm integral dv. încă în seara zilei de 12 Mai 1946, iar pe făptași să-i înaintăm Curței Marțiale spre judecare, – îndeplinind cu prisosință cerința expresă a publicației-ofertă ce ați făcut prin ziarul „Ultima Oră”.

Cum prin cererea dv. Din 12 Mai a.c., adresată șefului nostru erarhic, dv. spuneți „îmi permit a vă ruga să binevoiți a accepta premiul de 2,5 milioane lei”, dovediți în mod categoric că prin aceasta încercați să vă derobați de la obligația EXPRESĂ ce v-ați luat prin publicitatea făcută și plătită de dv. în ziarul „Ultima Oră”.

Această somație ce vă adresăm nu urmărește scopuri meschine de a ne creia un beneficiu material injust, ci o facem numai pentru a vă determina să vă respectați cuvântul dat – angajamentul contractat – fiindcă împlinirea totdeauna a datoriei nu a însemnat pentru noi decât o satisfacție de ordin superior, „datoria mai presus de orice”!

Registration

Aici iti poti reseta parola