Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Naționalizarea comunistă
Articole online

Naționalizarea comunistă

nationalizare

Naționalizarea comunistă

Doar puțini oameni au fost despăgubiți în urma aplicării legii, mediul urban fiind cel vizat în mod predilect. Alături de Plenara din 3-5 martie 1949 care declanșa procesul colectivizării agriculturii, legea naționalizări a însemnat sfârșitul democrației și al libertății și începutul unei jumătăți de secol de comunist în care partidul-unic a guvernat țara înspre ,,idealurile” socialiste.

Ce s-a urmărit cu predilecția prin publicarea Legii 119 a fost, în concepția Partidului Muncitoresc Român, naționalizarea principalelor mijloace de producție. Demersuri premergătoare au existat. De pildă, în 1946, după naționalizarea Băncii Naționale, statul și-a extins controlul asupra tuturor instituțiilor naționale de credit, iar în iulie 1947 a fost creată o comisie formată din miniștri care avea drept scop controlul materiilor prime, controlul producției și desfacerii mărfurilor pe piață. În general, controlul activităților economice capitaliste. Tot ca o măsură premergătoare, bunurile Eforiei Spitalelor Civile, ale Așezămintelor Brâncovenești și ale Eforiei Sfântului Spiridon au trecut în proprietatea statului. Acestora le-au urmat bunurile Casei Regale, iar în octombrie 1947 se realizase deja inventarierea întreprinderilor particulare, industriale, comerciale și de transport, apoi s-au constituit Comisia Superioară de Naţionalizare, comisii judeţene de naţionalizare și colective pentru fiecare întreprindere, având menirea de a duce la îndeplinire operaţiunile de naţionalizare pe întreg cuprinsul ţării.

Aceste comisii și colective îsi desfășurau activitatea ca organe ale Consiliului Superior Economic. În zilele de 9-11 iunie 1948 a avut loc Plenara C.C. al P.M.R., care a aprobat lucrările pregătitoare privind naţionalizarea principalelor mijloace de producţie. După discuţii sumare, acesta a fost votat în unanimitate, în aceeași zi. Potrivit art. l see naţionalizează toate bogăţiile subsolului care nu se găseau în proprietatea statului la data intrării în vigoare a Constituţiei Republicii Populare Române, precum și întreprinderile industriale, societăţile de orice fel si asociaţiunile particulare industria/e, bancare, de asigurări, miniere, de transporturi si telecomunicaţii.

Legea din 11 iunie a fost completată cu noi acte legislative de aceeași natură; la 3 noiembrie au fost naţionalizate industria cinematografică și cinematografele (în total 383 cinematografe). În aceeași zi au fost naţionalizate instituţiile medico-sanitare, astfel că întreaga asistenţă medicală a trecut în seama statului. Prin naţionalizările realizate în 1948 s-a făcut un pas decisiv pe calea lichidării proprietăţii private, desfiinţării economiei de piaţă concurenţiale. Cetăţenii nu mai erau siguri că-și vor păstra averea, trăind cu teama că în orice moment ar putea fi expropriaţi.

Registration

Aici iti poti reseta parola