Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Întovărășirile agricole colective (TOZ)
Articole online

Întovărășirile agricole colective (TOZ)

colectivizare

Întovărășirile agricole colective (TOZ)

Întovărășirile agricole de tip TOZ, înființate începând cu 1952, au jucat un rol de ,,școală, care a educat masele țărănești în spiritul muncii în comun”. 1.767.000 familii, cu 2.988.000 ha teren arabil erau încadrate în aceste formule asociative de prelucrare a terenului agricol. În concepția partidului, ,,întovărășirile dau posibilitatea ridicării randamentului la hectar, sporirii producției agricole și măririi imediate a cantității de produse agricole-marfă”. Întovărășirile agricole, după model sovietic, au luat naștere în urma Hotărârii CC al PMR din 18 septembrie 1951, statutul model fiind elaborat prin HCM 59/195261. Întovărășirile au însemnat o soluție de compromis a partidului, întrucât, teoretic, țăranii își păstrau în cadrul acestor forme asociativ animalele de muncă și mijloacele agricole. 

Deja la sfârșitul anului 1952, în regiunea Craiova existau 175 TOZ-uri cu 2945 familii și 6151 ha teren arabil . În comuna Radomir, la data de 24 octombrie 1957, funcționau șase întovărășiri, patru în satul Radomir: Răscoala 1907, Brazda peste haturi, 23 august și 1 mai; în Ciocănești – Biruința și Victoria. Întovărășirea Brazda peste haturi a fost cea dintâi inaugurată, la 29 august 1954, în vreme ce TOZ 1 mai a funcționat cu începere de la 15 mai 1957. Cele patru întovărășiri din Radomir cumulau 207 familii, dintre care săraci 46 săraci și 161 mijlocași. Suprafața totală de teren ajungea la 357.28 ha. Primirea în TOZ se făcea pe baza unei cereri, ca și în cazul GAC, adresată președintelui Sfatului popular comunal. De pildă, Popescu T. Ion se înscria la întovărășirea 1 mai cu suprafața de 2 ha. ,,De bună voie și nesilit de nimeni” se înscria și Anghel Nicolae cu suprafața de 1 ha65. Tot la TOZ 1 mai se înscria și Vasiloiu Petre, cu o suprafață de 1 ha, terenul fiind dispus în trei părți ale comunei. Posibilitatea menținerii inventarului agricol a impulsionat-o, cel mai probabil, pe Pătru A. Elena să intre în întovărășire cu suprafața de 1 ha. Au fost și țărani care și-au extins suprafața pe care o aduseseră inițial în cadrul TOZ. Tuțu Ilie, de asemenea în cadrul întovărășirii 1 mai, sporea suprafața inițială cu 0.50 ha68. La fel, Tuțu Gheorghe integra întovărășirii o suprafață de 1.56 ha

 

Registration

Aici iti poti reseta parola