Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Dezbaterile cu sovieticii în privința evenimentelor din Timișoara și criticile lui Ceaușescu față de declarațiile oficiale
Articole online

Dezbaterile cu sovieticii în privința evenimentelor din Timișoara și criticile lui Ceaușescu față de declarațiile oficiale

Timișoara

Nota Ambasadei României de la Moscova către Ministerul Afacerilor Externe (București) cu privire la o discuție cu viceministrul sovietic de externe privind evenimentele din Timișoara și dezaprobarea lui Ceaușescu față de declarațiile oficiale sovietice referitoare la aceste manifestări.

Dezbaterile cu sovieticii în privința evenimentelor din Timișoara și criticile lui Ceaușescu față de declarațiile oficiale

21 decembrie 1989, ora 14:00

Către tovarășul Ion Stoica, Ministrul Afacerilor Externe,

„La 21 decembrie 1989, ora 12.00, am făcut o vizită la ministrul adjunct de externe I. P. Aboimov căruia i-am prezentat o copie a discursului rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Secretar General al Partidului Comunist Român [PCR] și Președinte al Republicii Socialiste România [RSR], în ziua de 20 decembrie 1989, la radio și televiziune. I. P. Aboimov nu a făcut niciun comentariu cu privire la acest discurs. El a solicitat ca partea sovietică să primească informații despre situația evenimentelor care se desfășurau la Timișoara, dacă au existat morți și care era starea curentă a orașului.”

Aboimov a declarat că în timpul discuțiilor din 19 decembrie dintre ambasadorul sovietic la București și Nicolae Ceaușescu , acesta din urmă și-a exprimat dezaprobarea față de declarațiile oficiale făcute de oficialii sovietici cu privire la evenimentele din Timișoara. Ceaușescu declarat că acestea [acțiunile care au loc în Timișoara] sunt rezultatul unor strategii elaborate dinainte de către [națiunile membre ale] Organizației Tratatului de la Varșovia. [Ceaușescu] a afirmat că anumiți oficiali de la București au comunicat ambasadorilor din țările socialiste că dețin informații cu privire la intenția Uniunii Sovietice de a interveni militar în România.

Reacții și răspunsuri la acuzațiile referitoare la derularea evenimentelor din Timișoara

Referitor la așa-zisele declarații oficiale [a adăugat Aboimov], acestea se referă probabil la un răspuns dat de Cde. Eduard Șevardnadze, Ministrul [sovietic] al Afacerilor Externe, la o întrebare adresată de un jurnalist occidental în timpul călătoriei sale la Bruxelles. [Întrebarea] se referea la evenimentele din Timișoara și dacă s-a folosit forța acolo. Cde. Șevardnadze a răspuns că „nu am nicio cunoștință [despre acest lucru], dar dacă există victime, sunt mâhnit”. Aboimov a declarat că, dacă într-adevăr există victime, a considerat că răspunsul [lui Șevardnadze] este justificat. El a subliniat că E. Șevardnadze nu a făcut niciun alt anunț specific la Bruxelles [cu privire la evenimentele din Timișoara]. În ceea ce privește acuzațiile potrivit cărora acțiunile [din Timișoara] au fost planificate de Pactul de la Varșovia și, în special, declarațiile cu privire la intențiile URSS, Aboimov a declarat că, personal, și în mod preliminar, califică declarațiile ca fiind „lipsite de orice bază, care nu se aseamănă cu realitatea și sunt apte să dea naștere la suspiciuni”. Este imposibil ca cineva să creadă astfel de acuzații. Astfel de acuzații”-Aboimov a continuat să spună-„au repercusiuni atât de grave încât necesită o anchetă atentă”.

El a subliniat că baza interacțiunii dintre URSS și alte guverne se bazează pe principiile egalității absolute între state, respectului reciproc și neamestecului în afacerile interne.

[Ambasadorul] Ion Bucur

Sursa: Wilson Center, Arhivele Digitale

 

 

Registration

Aici iti poti reseta parola