Evenimentul Istoric > Articole online > Cucerirea Orșovei de generalul Dragalina și dezgroparea coroanei Ungariei de românul Morozină
Articole online

Cucerirea Orșovei de generalul Dragalina și dezgroparea coroanei Ungariei de românul Morozină

Ca o paranteză, în 1848, însemnele regatului maghiar au fost îngropate la poalele muntelui Alion de către partizanii revoluționarului Kossuth. În 1853, un muncitor roman, Ioan Morozină, din partea locului, a dezgropat caseta ce conținea însemnele regatului unagar. Numai în urma acestei descoperiri împăratul Franz Josef s-a putut încorona, luând titlul de rege apostolic al Ungariei. Lângă muntele Alion, împăratul Franz Josef a ridicat o capelă fix pe locul unde fusese îngropata coroana.

La 23 august 1916, austro-ungarii n-au mai putut ține piept atacurilor îndârjite ale românilor fiind alungați de pe toate înălțimile din preajma Orșovei. Cu prilejul acestor lupte, Divizia I a capturat șapte tunuri, multe mitraliere și proiectoare. În aceeași zi Orșova a fost cucerită, găsindu-se în oraș un mare depozit de alimente.

Orșova a jucat un rol de seamă în istorie. Legenda spune că pe acolo au trecut argonauții cu tezaurul strâns la Colchida. Nobelețea din Bizanț tot pe acolo își avea drumul ca să ajungă la băile de la Mehadia. Drumul lui Traian trece prin apropierea Orșovei. Către sfârșitul vescului al IX-lea, ungurii au stăpânit Orșova. De la 1396 la 1699 și de la 1738 la 1739, au stăpânit-o turcii. De la 1778 la 1789, a intrat sub dominația austriecilor. După o scurtă revenire turcească, a reintrat sub dominiația ungurească.

Românii, în 1916, nu au mai înaintat dincolo de Orșova, fie pentru că dispuneau de o singură divizie, fie din cauza proiectului initial de operațiuni, care fixase misiunea Diviziei I la a astupa defileul Dunării (Vârciorova), spre a nu permite inamicului o incursiune pe acolo în Oltenia. Această misiune, Divizia I a îndeplinit-o cu succes și onoare.

Râul Cerna izvorăște din munții Carpați, în apropiere de sursele Jiului și Oltului. Are un curs iute și se strecoară printre două șiruri de munți stâncoși dând naștere  la numeroase de cascade, spre a se vărsa în Dunăre, mai jos de Orșova.

 

La mănăstirea Tismana s-a găsit odinioară un document din care reieșea că râul Cerna a fost hotarul Țării Românești, așa după cum fusese fixat prin tratatul de la Șiștov din 1791. Documentul acela a dispărut.

 

Registration

Aici iti poti reseta parola