Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Criminala epurare a Academiei Române de către comuniști
Articole online

Criminala epurare a Academiei Române de către comuniști

Însă, în vara anului 1948, Academia primea cea mai grea lovitură din istoria ei de peste opt decenii.

Decapitarea şi  epurarea masivă a acesteia n-au fost decât preludiul degradării intelectuale şi instituţionale, timp de patru decenii (1948–1989), până la limita dispariţiei şi al imensei sale jertfe umane şi materiale.

Prin Decretul nr. 76 din 8 iunie 1948, întărit apoi de Statutul de organizare şi funcţionare din 12 august al aceluiaşi an, Academia devenea instituţie de stat, subordonată direct Consiliului de Miniştri, sub numele de Academia Republicii Populare Române.

Măsura, în sine, nu a constituit o surpriză.

Spectrul unor schimbări radicale apăruse odată cu actul din 6 martie 1945, prin instalarea guvernului comunist Petru Groza şi, mai apoi, prin  izgonirea  Maiestăţii  Sale  Regele  Mihai,  preşedintele  de  onoare,  la  acea  dată,  conform  Statutului Academiei Române, şi protectorul instituţiei academice, şi transformarea României, prin lovitură de stat, din Regat constituţional în Republică Populară, la 30 decembrie 1947.

Dezbaterile care au avut loc în prima jumătate a anului 1948, atmosfera tot mai apăsătoare ce a cuprins din ce în ce mai mult Academia, dispariţia de la activităţile acesteia a unor membri marcanţi, anchetaţi  şi  ulterior  întemniţaţi,  a  fost  preludiul  a  ceea ce avea să se întâmple la 9 iunie: oficializarea Academiei  Republicii  Populare  Române, instituţie de  stat,  subordonată  direct  Preşedinţiei  Consiliului de  Miniştri, căreia  trebuia  să-i  prezinte  „periodic dări de seamă asupra activităţii sale”.

În art. 3 al decretului din 9 iunie se specifica în mod expres:

„Nu pot fi membri ai Academiei R.P.R. persoane care, prin activitatea  lor, s-au pus în slujba fascismului şi reacţiunii, dăunând prin aceasta interesele ţării şi ale poporului”.

La 12 august 1948, prin decretul prezidenţial nr. 1454 s-au numit ca membri ai Academiei R.P.R. 55 de foşti membri ai Academiei Române  (mai  puţin  de  o  treime  din membrii de la începutul anului 1948), cărora li s-au adăugat alţi 11 membri noi.

În Academia R.P.R., conform Decretului  prezidenţial amintit, nu s-au mai regăsit 113 membri ai Academiei Române (26 titulari, 58 corespondenţi şi 29 de onoare), aceştia fiind epuraţi din secţiile Aca-demiei Române.

În perioada următoare, reprezentanţi de frunte, vârfurile culturii şi ştiinţei româneşti, ai Bisericii şi armatei  –  membri  ai Academiei  Române  –  au  fost  anchetaţi, marginalizaţi, lăsaţi fără mijloace de subzistenţă  sau  încarceraţi  la  Sighet,  Aiud,  Văcăreşti, mulţi găsindu-şi aici sfârşitul: istoricii  Gheorghe  I.  Brătianu, Alexandru I.  Lapedatu şi Radu R. Rosetti, italienistul Alexandru Marcu, economistul  Victor Bădulescu,  teologul  istoric  Zenovie  Pâclişanu,  economiştii  Gheorghe Taşcă  şi Mircea C. Cancicov, omul politic Iuliu Maniu.

Printre 113 de membri se aflau nume  importante  ale culturii  şi  ştiinţei  româneşti:  fi losoful  şi  scriitorul  Lucian  Blaga,  scriitorii  Ioan A. Bassarabescu,  Mihai  Codreanu  şi Adrian  Maniu,  istoricii  Gheorghe I.  Brătianu, Nicolae  Bănescu,  Ştefan  Ciobanu,  Silviu  Dragomir,  Scarlat  Lambrino, Alexandru  I.  Lapedatu,  Ioan  Lupaş,  Constantin  Marinescu,  Ştefan Meteş,  Ion  I.  Nistor, Petre  P.  Panaitescu, Zenovie Pâclişanu,  Radu  R.  Rosetti,  Teofi l  Sauciuc-Săveanu,  Alexandru  Tzigara-Samurcaş,  filosofii  Nicolae Bagdasar,  Petre  P.  Negulescu,  Ion  Petrovici,  Constantin  Rădulescu-Motru  şi  Grigore  Tăuşanu,  geografi i Simion Mehedinţi, Mihai David, Vintilă Mihăilescu  şi  Nicolae  Al.  Rădulescu; agronomul Gheorghe  Ionescu-Siseşti;  economiştii  Victor  Bădulescu, Mircea Cancicov, Ion I. Lapedatu, Ion Răducanu,  Victor  Slăvescu,  Gheorghe  Taşcă,  juriştii Alexandru Costin, George Fotino, Emil Haţieganu, Gheorghe G. Mironescu, Ioan I. Papp, Traian Pop, Nichita  Smochină,  Anibal  Teodorescu;  sociologii  Dimitrie  Gusti  şi  Nicolae  Petrescu;  folcloriştii,  etnografii şi compozitorii Constantin Brăiloiu, Tiberiu Brediceanu, Arthur  Gorovei,  Ion  Muşlea;  psihologul  Florian  Ştefănescu-Goangă;  demograful  Sabin Manuila; matematicienii şi astronomii Theodor Angheluţă,  Nicolae  N.  Donici,  Octav  Onicescu,  Constantin C. Popovici, Petre Sergescu; fizicienii Horia Hulubei şi Ştefan Procopiu; inginerii şi inventatorii Gogu Constantinescu, Nicolae Vasilescu-Karpen şi Traian  Vuia;  medicii  Constantin  I. Angelescu,  Nicolae Ionescu-Sişeşti, Iuliu Moldovan, Marius Sturza,  George  Udrischi;  chimiştii  Negoiţă  Dănăilă  şi Costin  D.  Neniţescu;  arhitectul  Petre  Antonescu,  oamenii  politici  Iuliu  Maniu,  Gheorghe  Tătărescu, mitropoliţii ortodocşi Nicolae Bălan şi Nicolae Colan,  episcopul  greco-catolic  Iuliu  Hossu,  generalul Paul Teodorescu ş.a.

Imensa jertfă a Academiei Române, pentru „împlinirea idealurilor comuniste”, statistic vorbind, se prezintă după cum urmează:

– îndepărtarea din Academie a 113 de membri, din care 26 academicieni, 58 membri corespondenţi şi 29 membri de onoare

– decesul în închisoare, după chinuri şi suferinţe groaznice, a nouă membri ai Academiei

–  condamnarea  şi  întemniţarea,  pentru  delictul  de a-şi fi  servit şi iubit ţara, a 31 de membri ai Academiei, pe o durată de peste 120 de ani de temniţă, dintre aceştia nouă murind în închisoare.

După anul 1990, Academia Română şi-a înscris la loc de cinste repunerea în drepturi a tuturor celor 97 membri îndepărtaţi din forul academic în 1948, fapt hotărât de adunările generale din 3 iulie 1990 şi 11 mai 1994.

Registration

Aici iti poti reseta parola