Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Carte ghicitoare a Împăratului Solomon, tipărită la București în 1839, după ce apăruse la Moscova cu voia cenzurii de acolo
Articole online

Carte ghicitoare a Împăratului Solomon, tipărită la București în 1839, după ce apăruse la Moscova cu voia cenzurii de acolo

Domnilor!

Iată și altă cărticică deși mică la vedere, dar este pricinuitoare de multă mulțumire.

Ia să intitulează Ghicitoare din înțelepciunile Împăratului Solomon. Această cărticică s-a tipărit în Moscva în anul 1832, cu voia țensurii de acolo.

Cu dânsa vei urma după cum mai jos să arată, întâiu vei pune în gând aceia de care voești a căpăta deslegare, după aceasta vei lua în mână un grăune rătund, și îl vei arunca în mijlocul roții ce este aci la începutul cărții, și asupra căruia număr va sta grăuntele, acela este numărul deslegării la ceia ce ai pus în gând, deci caută înainte la deslegări, și vei vedea.

Precum de pildă: aruncând grăuntele în mijlocul roții, a stătut asupra numărului (65), caută dar la numărul (65), și vei afla aceste cuvinte:

– Nu te îndoi, ci te roagă Domnului Dumnezeului tău, și el va înplini toată dorința ta.

Deslegări la una sută numere a roții

1.

După soare au luminat luna, iar gândul tău omule este îndoit, nu te nădăjdui în puterea ta, pentru aceia prorocul zice: – izbăvește-mă Doamne de omul viclean și nedrept. Așa și pe tine te va isbăvi Dumnezeu; vei avea multe bunătăți precum tu voești și după dorința ta.

2.

Scârbă ai tu omule. Mai bine așteaptă puțin că te vei bucura; Dumnezeu va îndrepta armele tale. Pentru aceia prorocul a zis – Dumnezeu este apărătorul tău.

 

Sursa: Biblioteca Academiei Române – Filiala Iași.

Registration

Aici iti poti reseta parola