Evenimentul Istoric > Articole online > Istoria universală > Balonul care a trecut la 1836 strâmtoarea mării din Englitera în Franţa avea în nacelă butoaie cu vin, cafea și păsări gata jumulite pentru piloți
Articole online

Balonul care a trecut la 1836 strâmtoarea mării din Englitera în Franţa avea în nacelă butoaie cu vin, cafea și păsări gata jumulite pentru piloți

Curierul Românesc de luni 30 noiembrie 1836 publică, pe mai bine de jumătate din cuprinsul său, (în limba română şi în limba franceză – coloane paralele) o suită de ştiri referitoare la călătoria aeriană efectuată de aeronauţii englezi Green, Mason şi Holand, de la Londra până la Weilburg, în Germania.

Prima ştire de la Nasau, din 10 noiembrie: „La 8 ale aceşcii luni, între 7 şi 8 ceasuri de dimineaţă, unii lăcuitori din oraşul nostru au văzut trecând în văzduh un balon foarte mare care s ‘a lăsat la pământ la o legă şi jumătate mai departe, aproape de moara numită Lehmul, în islazul oraşului Nidershauzen …. venea d’adreptul de la Londra de unde plecaseră la 7 ale aceşcii luni; ei au trecut canalul Manşii în direcţia de la Cale şi urmară călătoria lor aeriană toată noaptea, fără a sci unde au să sosească.

Această călătorie în balon este una din cele mai lungi ce s ‘a făcut până acum şi s ‘a săvârşit cu norocire. Au făcut’o mai puţin decât în 19 ceasuri”.

Trecerea cea primejdioasă a canalului britanic

Urmează ştirea care descrie plecarea de la Londra „pentru trecerea cea primejdioasă a canalului britanic”.

A treia ştire dă noi amănunte despre pregătirea şi derularea călătoriei:

În luntrea balonului se afla multă povară ca să o cumpănească, vreo câteva butoaie cu rachiu şi cu vin, multă cafea, păsări jumulite gate ş. c. l., o maşină pentru făcutul cafelii şi ori ce putea trebui spre întâmpinarea foametei şi a frigului”.

Urmează două alte ştiri: de la „6 ceasuri şi jumătate” şi de la „8 ceasuri după amiazi”, referindu-se la apropierea şi apoi la trecerea peste „Duvr”, către al cărui primar („Prezidentul magistratului oraşului”) aeronauţii au trimis un mesaj de salut „de la ţările văzduhului”. Se menţionează: „Această notă s ‘a trimes printr’un apărător de cădere (paraşută. n.n.) şi s ‘a primit la Witefield lângă Duvr”.

Suita de ştiri se încheie cu însemnarea: „Vitejii călători au sosit la Vailburg întru bună sănătate”.

Şi, după câteva săptămâni, Curierul Românesc publică o ştire din Franţa referitoare la pregătirile care se fac pentru ca:

„Balonul care a trecut de la Londra la Vailburg să se înalţe luni la 18 dechembrie, la curtia casarmi din mahalaoa poasonier… cu zece persoane într ‘nsul. Amândoă soţietăţile de gaz îşi pun toate silinţele ca să izbutească lucrarea”.

Ascensiunile şi zborurile lui Green stârnesc un interes deosebit, reflectat în cele mai importante periodice româneşti (Albina Românească, România, Gazeta de Transilvania), mai ales prin recordul stabilit în 1836, aşa cum am văzut mai sus, când: „printr-un aerostat (balon, băşică), a trecut prin aer; pe sus, strâmtoarea mării din Englitera în Franţa”

Albina Românească va publica, în acest context, timp de aproape un an de zile, o suită de ştiri aeronautice.

 

Sursa; ing. Ioan Vasile Buiu, 1873: Primele ascensiuni aerostatice, cu om la bord, în București

Registration

Aici iti poti reseta parola