Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Apelul pentru un Pact al Păcii, semnat de peste 11 milioane de cetățeni din Republica Populară Română. Sadoveanu, născut pe 5 noiembrie, era în fruntea mișcării
Articole online

Apelul pentru un Pact al Păcii, semnat de peste 11 milioane de cetățeni din Republica Populară Română. Sadoveanu, născut pe 5 noiembrie, era în fruntea mișcării

Le e scump huzurul pe care l-au dobândit prin silnicie, viclenie şi asuprire, exploatând muncitorimea, ţările mici şi coloniile. Pactul Atlanticului, planul Marshall, bomba atomică, sunt tot atâtea ameninţări împotriva omenirii paşnice, împotriva Uniunii Sovietice şi a ţărilor de democraţie populară. Congresul, prin numeroşi delegaţi, a denunţat crima odioasă pe care o pregătesc aceşti veşnic […]

Le e scump huzurul pe care l-au dobândit prin silnicie, viclenie şi asuprire, exploatând muncitorimea, ţările mici şi coloniile. Pactul Atlanticului, planul Marshall, bomba atomică, sunt tot atâtea ameninţări împotriva omenirii paşnice, împotriva Uniunii Sovietice şi a ţărilor de democraţie populară.

Congresul, prin numeroşi delegaţi, a denunţat crima odioasă pe care o pregătesc aceşti veşnic nesăţioşi, şi a înfierat-o, încredinţat fiind că forţele păcii vor înnăbuşi agresiunea. De partea păcii stă cu hotărîre clasa muncitoare de pretutindeni, stă forţa nebiruită a Uniunii Sovietice, stau legile inflexibile ale istoriei”.

Sadoveanu în comunism

Scriitorul Mihail Sadoveanu (nume la naştere – Mihail Ursachi) s-a născut la 5 noiembrie 1880, la Paşcani, judeţul Iaşi, fiind fiul avocatului Alexandru Sadoveanu şi al Profirei Ursachi, fiică de răzeşi din Verşeni.
A debutat în 1897, la revista ”Dracu” din Bucureşti, cu schiţa ”Domnişoara M. din Fălticeni”, semnând cu pseudonimul Mihai din Paşcani, iar în 1899 a publicat versuri şi proză în revista ”Pagini literare” sub pseudonimul M.S. Cobuz.

Tot în 1899 a publicat în ziarul „Opinia” din Iaşi o serie de povestiri vânătoreşti, cronici dar şi versuri şi a editat împreună cu Matei Rusu revista literară „Lumea”.

Pe lângă activitatea literară, Mihail Sadoveanu a avut, după 1945, şi o bogată activitate politică, fiind membru al Prezidiului Adunării Deputaţilor (din 1947), apoi vicepreşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (din 1948).

În 1949 a condus delegaţia română la Congresul Mondial al Păcii de la Paris şi a participat la reuniunea Comitetului mondial al partizanilor păcii de la Roma.

În acelaşi an, a fost ales preşedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor. În 1950, la împlinirea a 70 de ani, Mihail Sadoveanu a fost sărbătorit public, iar articolele publicate cu această ocazie au fost adunate în volumul „Studii şi articole închinate lui Mihail Sadoveanu” (1952).

În 1954, Editura de stat pentru literatură şi artă începe tipărirea seriei de „Opere”, sub îndrumarea autorului, iar în 1956, se tipăreşte volumul „Omagiu lui Mihai Sadoveanu”.

La 5 noiembrie 1960, Lucian Blaga scria în „Viaţa Românească”: „M. Sadoveanu împlineşte 80 de ani. O asemenea vârstă conferă fiilor celor mai dăruiţi şi mai binecuvântaţi ai omului o aură biblică.

Pe cel ce o poartă, o asemenea vârstă îl apropie de toate stihiile fără de vârstă; de văzduh, de apă, de foc şi de pământ. O asemenea vârstă îl apropie şi pe M. Sadoveanu (e numele unui om sau al unui stejar?) de toate stihiile ţării, cari, la rândul lor, şi ele îi ies întru întâmpinare, slăvindu-l”.

Anul următor, la 19 octombrie, scriitorul Mihail Sadoveanu murea la locuinţa sa din strada Zambaccian nr. 15. Trei zile mai târziu, a fost înmormântat cu funeralii naţionale la Cimitirul Bellu, lângă Eminescu.

 

 

 

 

Pagini: 1 2

Registration

Aici iti poti reseta parola