Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Zestrea jupâniţei Marga cea Bătrână. Cum se împărțeau averile acum 500 de ani
Articole online

Zestrea jupâniţei Marga cea Bătrână. Cum se împărțeau averile acum 500 de ani

Zestrea jupâniţei Marga cea Bătrână primită de la fraţii săi Neagoe Basarab şi Preda ban, pe care „au ales-o cei 12 boieri din partea domnească”, cuprindea satele:

Cei doisprezece boieri „au umblat mult, cercetând cuboieri şi megiaşi bătrâni din ţară” şi au adeverit că au fost averi de la patru fraţi: Barbu ban, Preda vornic, Radu postelnic şi Danciu Gogoaşe comis, din care partea lui Barbu ban a miluit-o el la slugile lui şi a dăruit-o la mănăstirea Bistriţa; iar cât a rămas, le-a dat fraţilor săi, pentru că a fost sterp”.

Partea lui Danciu Gogoaşe comis a pierdut-o fiul acestuia, Drăghici, când s-a ridicat domn şi a fost spânzurat la Ţarigrad.

„A rămas numai partea lui Pârvu vornic şi partea lui Radu postelnic. Astfel, aşa au găsit acei doisprezece boieri… împreună cu dregătorii… şi megiaşii din ţară … că este legea cea mai dreaptă: să se împartă acele averi… în două părţi: partea lui Pârvu vornic, tatăl lui Băsărab voievod şi a lui Preda ban să fie domnească; zestrea jupaniţei Marga cea bătrână, cu cât au înzestrat-o fraţii ei, să fie a strănepoţilor ei…, iar partea jupanului Radu postelnic să fie a strănepoţilor lui…”.

 

Sursa: Sursa: Ion Donat, „Domeniul Domnesc în Țara Românească (sec. XIV – XVI)”

 

 

 

Pagini: 1 2

Registration

Aici iti poti reseta parola