mecena

FREE
 

Remarcabil avocat de origine macedoromână, luptător neobosit pentru drepturile românilor din Transilvania și Ungaria, Emanoil Gojdu a lăsat, prin testament, întreaga sa avere tinerilor studenţi români de confesiune ortodoxă.

FREE
 

Aportul negustorilor aromâni stabiliți la Budapesta și Viena a fost uriaș pentru deșteptarea conștiinței de neam a românilor din Transilvania.Registration

Forgotten Password?