bancheri

FREE
 

Un cioban cu turmă săracă din munții Epirului, Panu Meitani, s-a lăsat de păstorit și s-a dus, în veacul al XVIII-lea, să facă negoț între Țarigrad și Adrianopole.

FREE
 

În secolul al XII-lea băncile italiene ale lombarzilor erau răspândite în toată Europa și dețineau inițiativa în marile afacerii ale acelor vremi.Registration

Forgotten Password?