Evenimentul Istoric > Articole online > Robul Domnului cel cruțat de Sfântul Proroc Ilie
Articole online

Robul Domnului cel cruțat de Sfântul Proroc Ilie

A trăit cu opt sute de ani înainte de nașterea lui Hristos. Numele Avdie se tâlcuieste „robul Domnului”.

A slujit mai întâi lui Ahav și apoi lui Ohozia. Murind Ahav și după dânsul luând împărăția lui Israil fiul sau Ohozia, în acea vreme Sfântul Avdie slujea în rândurile ostașilor.

Și a fost el unul din cei trei căpitani care s-au trimis de Ohozia la Ilie Prorocul cu câte cinci soldați, dintre care peste doi, căzând foc din cer, i-a ars, după cuvântul proorocului.

Iar al treilea căpitan, care era Avdie, a fost miluit pentru că s-a apropiat cu smerenie de Sfântul Proroc Ilie și s-a închinat în genunchi înaintea lui și l-a rugat, zicând: „Omule al lui Dumnezeu, cruță sufletul meu și sufletele robilor tăi”.

Deci Sfântul Ilie l-a cruțat pe el și l-a sculat, ducându-se împreună cu el la împăratul.

Din acea vreme a lăsat Avdie slujba împăratului și a mers în urma Sfântului Proroc Ilie, luând duhul proorociei, ca cel ce păzise și hrănise pe prorocul Domnului și ca cel ce urmase proorocului.

Apoi murind, a fost îngropat împreună cu părinții săi.

Opera lui este cartea cea mai scurtă din Vechiul Testament: are doar 21 de versete.

Troparul Sfântului Proroc Avdie. Glasul 2

Pomenind prăznuirea proorocului tău Avdie, Doamne, printr-însul Te rugăm: izbăveşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Proroc Avdie. Glasul 2

Cu Dumnezeiască Lumină strălucindu-ţi mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Proorocule Avdie, de Dumnezeu primite, prooroc mare al harului făcându-te însuţi lui Dumnezeu şi rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

 

Sursa: crestinortodox.ro

Registration

Aici iti poti reseta parola