Evenimentul Istoric > Articole online > Efectele aplicărei reformelor liberale după răscoala din 1907
Articole online

Efectele aplicărei reformelor liberale după răscoala din 1907

La un an și ceva de la răscoală, Democrația din 5 septembrie 1908 publica articolul Efectele aplicărei reformelor liberale în care autorul, Ioan A. Popescu din Craiova, arăta:

 

S-a dat țărei legi noi, cele existente găsindu-se rele. Nu se vedea că răul stă în reaua lor aplicare, că răul stă chiar în mijlocul guvernanților. A trecut de atunci anul și este momentul să ne întrebăm de resultat.

 

Una din legile cele mai mult cântate, care era menită să curme dintr-o dată răul, până acum nu s-a aplicat. Este legea agricolă. Atât de mult s-a studiat față cu nevoile simțite ale țărei, încât aplicarea ei s-a găsit imposibilă. Funcționarii chemați a o aplica se dau zilnic în spectacol pe ei cât și pe părintele legei.

 

A făcut însă, această lege, un efect, a născut noi procese între țărani și exploatatorii de moșii, procese pentru sămânță și muncă la tarla. Instanțele judecătorești asupra acestor procese au variat dând și luând dreptatea. Ce este mai nostim însă, două secții ale aceluiaș tribunal s-au rostit în două moduri la interval de cinci zile. S-a văzut cu ocazia aplicărei acestei legi, un mare politician din cei cari s-au asociat în lacrămi cu exveneratul șef, fiul unei mari statui, opunându-se la aplicare ei. Se vede că la colectivist totul e permis, pentru și până la pungă. Aci lucrurile se schimbă. Sentimentul patriotic dispare, conștiința de neam fuge dinaintea zăngănitului armei.

 

Pe lângă legea învoelilor agricole mai este și legea comunală, o altă greșală a aceluiași autor. Rămâne o copie fidelă a vechei legi din 1904. Aici s-a făcut o mare inovație, trebue să recunoaștem. S-a schimbat numele inspectorilor comunali în administratori de plase și cei de secretari comunali în notar.

 

Este necontestat un mare progres asupra vechei legi comunale!!

 

Altă lege care s-a pus în aplicare cu tot dinadinsul este legea ocoalelor. Este o copie fidelă a legei vechi din 1896. Schimbările s-au făcut numai în ceia ce privește organizarea și mai ales sporirea numărului judecătorilor.

 

Cu toate acestea ea nu încetează a fi din cele mai importante, mai ales că autorul ei a stat în țară, priveghind dreapta ei aplicare. Ca rezultat s-a văzut dese informațiuni în jurnale, anunț=nd strașnica ei aplicare prin dese conflicte și scandale.

 

Dintre toate legile votate, una și-a ajuns scopul. Este legea antialcoolică – legea cârciumilor. Această lege a distrus pe cultivatorii de vii, dar a încurajat fabricile de spirt. Este chiar antialcoolică!”.

Registration

Aici iti poti reseta parola