Evenimentul Istoric > Articole online > Problema alcoolismului și părerea ziaristului la 1923
Articole online

Problema alcoolismului și părerea ziaristului la 1923

„Direcțiunea Asistenței Sociale din Ministerul Muncii își continuă opera de propagandă prin scris, pe lângă lucrarea practică pe care o săvârșește. Era natural ca această operă de propagandă scrisă să se facă și prin mijlocul unui calendar.

 

În adevăr am primit – și mulțumesc foarte frumos – un exemplar al calendarului pe 1923 bine tipărit și excelent ilustrat, pe o hârtie bună, cu numeroase articole de igienă, sfaturi și îndemnuri de tot soiul. Printre autori figurează și d. Eugeniu Botez (Jean Bart) care e directorul Serviciului de Asistență.

 

Închizându-l după prima răsfoire cu intenție de a-l lua acasă ca să-l citesc mai pe îndelete, m-a izbit pagina din urmă a copertei în culori. E acolo figura tâmpită, bestială și bolnăvicioasă a băutorului de alcool, lângă care rânjește un craniu. Jos stă scris: Băutura este peirea ta, și a neamului tău. Nu bea!

 

Desigur așa este. Dar cum să facem ca cei porniți spre acest îngrozitor vițiu să se lase de el? Mă tem că sfaturile, fie ele însoțite de icoanele cele mai sugestive, nu vor ajuta la nimic.

 

În țări în care există obiceiul ca mii și mii de bărbați și de femei să se jertfească cu suflet, cu bani și cu trup combaterei beției, ca în Anglia de pildă, propaganda aceasta dusă cu mijloace colosale, timp de mai multe decenii, n-a dat niciun rezultat. De asemenea, în țări în cari cultura s-a răspândit aproape la maximum, ca în cele scandinave, influența ei a fost nulă.

Dar și țările scandinave și Elveția au dovedita mai târziu că există totuși un mijloc sigura de a împuțina beția: e combaterea băuturii.

Prin urmare nu pe lângă alcoolici trebue lucrat atât, cât împotriva cârciumilor și fabricilor de spirt.

 

America a mers până acolo că a interzis în mod absolut orice fel de băutură alcoolică și, orice s-ar zice, în total se bea mai puțin, chiar dacă contrabanda și localurile clandestine nu au sfârșit. Cu vremea se vor împuțina și acestea.

Prin urmare, dacă se urmărește și la noi același rezultat, pe lângă propaganda scrisă și orală mai trebuesc luate și măsurile directe de combatere a otrăvei. Altfel riscăm să ne cheltuim banii, forțele și timpul în zadar”.

 

 

Registration

Aici iti poti reseta parola