Evenimentul Istoric > Articole online > Istoria universală > Povestea celor patru martiri de la Niculițel
Articole online

Povestea celor patru martiri de la Niculițel

Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel fac parte din cei 36 de Mucenici care au pătimit pentru Hristos pe pământul românesc, în străvechea cetate Noviodunum (Isaccea), din Dobrogea, pe la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul celui de al IV-lea.

După ce au primit moarte martirică, pentru credința pe care o aveau în Hristos, trupurile lor au fost aşezate cu multă evlavie de către creştini într-o criptă, numită „martirion”, din actuala localitate Niculițel – Tulcea. Acolo se aflau şi alte moaşte de martiri, din timpul unor perse­cuţii mai vechi.

Deasupra criptei, creştinii primelor secole au zidit apoi o biserică din piatră, încăpătoare.

Cu timpul, războaiele și pustiirile popoare lor năvălitoare, au dus, la decăderea cetăţii Noviodunum, ca și a altor aşezări întărite şi basilici din Dobrogea.

Biserica din Noviodunum a fost şi ea pustiită de năvălitorii barbari, iar lăcaşul Sfinţilor Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip, a rămas multe veacuri în uitare, sub pardoseala acoperită de ruine, a altarului.

Cu voia lui Dumnezeu, moaştele lor sfinte au fost descoperite în vara anului 1971: în urma unor ploi abundente, apa abătută pe o uliţă lăturalnică din satul Niculiţel a scos la iveală cupola de piatră a criptei, tăinuită până atunci, aflată sub ruinele vechii biserici creştine.

În interiorul criptei se aflau moaştele celor patru Mucenici, sub înscrisurile: „Aici şi acolo sângele Martirilor”, şi a doua: „Martirii lui Hristos: Zotticos, Atalos, Camasis, Filippos”.

Tot acolo, în partea de jos a criptei, s-au descoperit, în două vase de ceramică, rămăşiţe de oseminte, amestecate cu ţărână, ale altor doi mucenici, cărora nu li se cunosc numele.

În cele ce urmează vă prezentăm câteva informații despre acești sfinți extrase din volumul Părintelui Mircea Păcurariu intitulat Sfinți daco-romani și români:

„În septembrie 1971 s-a făcut o descoperire de mare însemnătate, care pune și mai mult în lumină vechimea și vigoarea creștinismului daco-roman. Este vorba de o bazilică paleocreștină, având trei nave și o absidă semicirculară (altar), descoperită în comuna Niculițel din județul Tulcea, la vreo 10 km de vechea cetate romană Noviodunum.

„Valoarea acestei bazilici stă în cripta sa cu moaște de martiri (martirion), – de formă pătrată (3,70×3,40), construită din cărămidă cu mortar – așezată sub altar, în interiorul criptei s-a aflat o raclă din lemn, așezată pe pavimentul de piatră, în care erau moaștele a patru martiri, în interior, pe peretele din stânga intrării, a fost zgâriată în mortarul crud o inscripție în grecește: «Martirii lui Hristos»; iar pe peretele din dreapta apare din nou cuvântul «martiri», precum și numele lor: Zotikos, Attalos, Kamasis și Filippos.

„În anii următori, continuându-se cercetările arheologice, sub nivelul acestei cripte s-au mai descoperit resturi din trupurile altor martiri, ale căror nume nu se cunosc.

„Pe o lespede de calcar se află o inscripție, cu următorul cuprins: «Aici și acolo (se află) sângele martirilor». Arheologii și teologii care s-au ocupat cu aceste descoperiri de la Niculițel n-au putut stabili data și timpul pătimirii acestor șase martiri.

„Cei mai mulți consideră că au fost martirizați în localitatea învecinată Noviodunum (azi orașul Isaccea), fie în cursul persecuției lui Dioclețian, prin anii 303-304, fie în timpul împăratului Liciniu, care a luat mai multe măsuri împotriva creștinilor, în anii 319-324. Poate cei doi, necunoscuți, să fi pătimit și mai devreme.

„Martirologiul «siriac» pomenește pe mucenicul Filippos în ziua de 4 iunie, iar Martirologiul numit «ieronimian» îi menționează pe toți, la aceeași dată, adăugând și alte nume: Quirinus, Iulia, Saturninus, Galdunus, Ninnita, Fortunio și alți 25, ale căror nume sunt notate. S-ar putea ca între ei să fi fost și cei doi martiri necunoscuți descoperiți la Niculițel. Numele primilor trei martiri sunt orientale, cel de Filippos este biblic, iar celelalte sunt latine, deci ar fi niște localnici daco-romani.

„În a doua jumătate a secolului al IV-lea, pe locul în care au fost îngropați, s-a ridicat o bazilică, în scopul cinstirii lor în fiecare an. Probabil acest lăcaș de închinare paleocreștin – sau vreo mănăstire care se va fi ridicat mai târziu – a dat satului numele de Mănăstiriște, care este întâlnit în câteva izvoare medievale.

„Bazilica de la Niculițel prezintă o mare însemnătate pentru istoria Bisericii noastre, pentru că aici s-au păstrat singurele moaște de martiri din perioada paleocreștină descoperite pe teritoriul României.

„Astăzi, moaștele lor sunt așezate, spre cinstire, în biserica mănăstirii Cocoș, situată în apropiere”.

Registration

Aici iti poti reseta parola