Online

Polonia, un model economic pentru România la 1924

 Cătălin Pena
Polonia, un model economic pentru România la 1924

După vizita făcută de Suveranii României la Varşovia şi Cracovia în iunie 1923, se punea problema unor relaţii economice speciale între ţara noastră şi Polonia.

Drept dovadă, la Cernăuţi apărea, în 1924, Curierul Comercial şi Industrial. Revistă economică pentru orientarea consumatorului român asupra pieţei polone, publicaţie care se trimitea “gratis şi franca tuturo amatorilor cari doresc să aibă sau au legături comerciale cu Polonia.

Revista scotea în evidenţă că, în cei cinci ani de independenţă,  Polonia făcuse mari sforţări pentru ridicarea sa economică, începând cu reorganizarea drumurilor de fier, care ajunseseră la normal. Faptul are o deosebită însemnătate pentru România, care poate astfel transita mărfurile sale pentru Germania, ţările scandinave şi chiar pentru Austria, folosindu-se de trenurile poloneze, cari circulă cu o regularitate cronometrică”, scria revista.

Autorul S. Griseanu aprecia: “Poporul român cât şi cel polon, trebuie să se cunoască, sub toate raporturile sociale, intelectuale şi economice. Paralel cu schimbul produselor materiale, e necesar şi schimbul de idei politice, literare şi artistice. Ca o consecinţă naturală, relaţiunile polono-române, trebuie să ia o desvoltare din ce în ce mai mare”.

Polonia reuşise să ajungă, în 1922, la 90 la sută din producţia de cereale, la 95 la sută la creşterea vitelor, în comparaţie cu cea dinainte de război, iar la extracţia de cărbune la 105 la sută, la sare la 153, la zinc şi fier la 98 la sută.

Referitor la comerţul exterior, exporturile poloneze depăşiseră importurile cu 165 milioane de franci.

Mai era remarcată activitatea Societăţii Anonime de Editură  Cartografică şi de Cărţi a Profesorilor Universitari din Polonia care în 1922 produsese 2.238.000 de cărţi şi 76.000 de reviste.

Revista recomanda românilor produsele Fabricii de malini agricole şi turnătorie în fier Waglam Moritz din Lublin, fondată în anul 1840, printre care: maşini de trier, vânturătoare, treieretoare universal, morişte de porumb, articole de manej.

Un mare succes era, potrivit Curierului Comercial şi Industrial inaugurarea oficială la Varşovia staţiei de radio-telegrafie transoceanică, ocazie cu care preşedintele Poloniei i-a adresat prima telegramă preşedintelui Statelor Unite ale Americii.

Inapoi la articole
Citește în continuare pe EVZ Istoric