Evenimentul Istoric > Aprilie 2021 > O altfel de istorie: ziare, reviste, gazetari și sportivi remarcabili
Aprilie 2021

O altfel de istorie: ziare, reviste, gazetari și sportivi remarcabili

Începuturile mișcării sportive reglementate în orizontul nostru național sunt indisolubil legate – după cum consemnează, documentat și argumentat, o serie de lucrări (studii, cronologii, monografii, enciclopedii) din bogata literatură de specialitate – de cele ale procesului de organizare pe baze moderne a învățământului, în prima jumătate a secolului al XIXlea. Astfel, „o primă încercare de […]

Acces restricționat. Dacă doriți să citiți acest articol, mergeți pe agoramag.ro și achiziționați ediția Aprilie 2021