Evenimentul Istoric > Articole online > Legea care a scos “DOMNUL” şi “DOAMNA” din limba ROMÂNĂ
Articole online

Legea care a scos “DOMNUL” şi “DOAMNA” din limba ROMÂNĂ

În preambul se explica de ce Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptase o asemenea lege: “Ţinând seama de profundele transformări social-economice care au avut loc în ţara noastră în procesul edificării, de faptul că oamenii muncii sunt deopotrivă proprietari ai mijloacelor de producţie, producători şi beneficiari a tot ceea ce se produce în societatea noastră, că între toţi cetăţenii patriei s-au statornicit relaţii de tip nou, bazate pe egalitate, colaborare şi stimă reciprocă, fiind lichidată pentru totdeauna asuprirea şi exploatarea omului de către om”.

În primul articol se spunea clar, adio “domnule”, adio “doamnă”: Cetăţenii Republicii Socialiste România vor folosi în relaţiile de muncă şi de serviciu, în raporturile cu unităţile economice, social-culturale, cu organele administraţiei şi celelalte organe de stat, cu organizaţiile de masă şi obşteşti, forma de adresare “tovarăş” sau “tovarăşă”. De asemenea se poate folosi şi forma de adresare “cetăţean”sau “cetăţeană”.

În articolul doi cuvintele de “angajaţi” şi “salariaţi” erau înlocuite cu “oameni ai muncii” sau “personal muncitor”.

Sindicatele, organizaţiile de tineret şi de femei, precum şi celelalte organizaţii de masă şi obşteşti, erau chemate să desfăşoare, în vederea asigurării respectării dispoziţiilor legii, o largă activitate politico-educativă în rândul tuturor cetăţenilor ţării.

De asemenea, organele de stat, instituţiile de învăţământ şi social-culturale, toate unităţile socialiste erau obligate să ia măsuri pentru aplicarea întocmai a prevederilor legii.

Legea fusese adoptată de Marea Adunare Naţională, al cărei preşedinte era tovarăşul Nicolae Giosan, în şedinţa din aceeaşi zi, 28 octombrie 1977.

Legea a fost abrogată prin Decretul-Lege nr.1 al Consiliului Frontului Salvării Naţionale  din 26 decembrie 1989, care a avut drept scop “eliminarea imediată din legislaţia României a unora dintre legile şi decretele emise de fostul regim dictatorial, acte normative cu un profund caracter nedrept şi contrare intereselor poporului român”.
 

 

 

Registration

Aici iti poti reseta parola