Online

Legea care a scos “DOMNUL” şi “DOAMNA” din limba ROMÂNĂ

 Cătălin Pena
Legea care a scos “DOMNUL” şi “DOAMNA” din limba ROMÂNĂ

Nicolae Ceauşescu, preşedintele Republicii Socialiste România, promulga pe 28 octombrie 1977, legea privind normele de adresare în relaţiile dintre cetăţenii Republicii Socialiste România.

În preambul se explica de ce Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptase o asemenea lege: “Ţinând seama de profundele transformări social-economice care au avut loc în ţara
noastră în procesul edificării, de faptul că oamenii muncii sunt deopotrivă
proprietari ai mijloacelor de producţie, producători şi beneficiari a tot ceea ce se
produce în societatea noastră, că între toţi cetăţenii patriei s-au statornicit
relaţii de tip nou, bazate pe egalitate, colaborare şi stimă reciprocă
, fiind
lichidată pentru totdeauna asuprirea şi exploatarea omului de către om”.

În primul articol se spunea clar, adio “domnule”, adio “doamnă”: Cetăţenii Republicii Socialiste România vor folosi în relaţiile de muncă şi de serviciu, în raporturile cu unităţile economice, social-culturale, cu organele administraţiei şi celelalte organe de stat, cu organizaţiile de masă şi obşteşti, forma de adresare “tovarăş” sau “tovarăşă”. De asemenea se poate folosi şi forma de adresare “cetăţean”sau “cetăţeană”.

În articolul doi cuvintele de “angajaţi” şi “salariaţi” erau înlocuite cu “oameni ai muncii” sau

“personal muncitor”.

Sindicatele, organizaţiile de tineret şi de femei, precum şi celelalte
organizaţii de masă şi obşteşti, erau chemate să desfăşoare, în vederea asigurării
respectării dispoziţiilor legii, o largă activitate politico-educativă în rândul
tuturor cetăţenilor ţării.

De asemenea, organele de stat, instituţiile de învăţământ şi social-culturale, toate unităţile
socialiste erau obligate să ia măsuri pentru aplicarea întocmai a prevederilor
 legii.

Legea fusese adoptată de Marea Adunare Naţională, al cărei preşedinte era tovarăşul Nicolae Giosan, în şedinţa din aceeaşi zi, 28 octombrie 1977.

Legea a fost abrogată prin Decretul-Lege nr.1 al Consiliului Frontului Salvării Naţionale  din 26 decembrie 1989, care a avut drept scop “eliminarea imediată din legislaţia României a unora dintre legile şi decretele emise de fostul regim dictatorial, acte normative cu un profund caracter nedrept şi contrare intereselor poporului român”.
 

 

 

Inapoi la articole
Citește în continuare pe EVZ Istoric