Evenimentul Istoric > Articole online > Istoria universală > De ce sunt serbați Sfinții Trei Ierarhi împreună
Articole online

De ce sunt serbați Sfinții Trei Ierarhi împreună

Pe 30 ianuarie sunt prăznuiți laolaltă Sfinții Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur sau Hrisostom.

Ei sunt prăznuiți și separat, tot în ianuarie: Sfântul Vasile, în ziua întâia, Sfântul Grigorie, în ziua de 25, iar Sfântul Ioan, în ziua de 27 ale lunii.

Care să fie atunci motivul că în ziua de 30 sunt prăznuiţi iarăşi toţi trei la un loc?

Se spune că prin veacul al XI-lea s-a produs o neînţelegere între creştinii din Constantinopol.

Unii ziceau că Sfântul Vasile, prin marile sale lucrări de binefacere, ar fi cel mai însemnat dintre aceşti trei sfinţi.

Alţii că Sfântul Grigorie, prin bogăţia ştiinţei lui, s-ar fi ridicat deasupra celorlalţi.

O a treia parte a credincioşilor socoteau că de cea mai aleasă cinstire trebuie să se bucure Sfântul Ioan Gură de Aur, căci nimeni nu l-a putut întrece în cuvântările sale.

Pentru că această neînţelegere între credincioşii din cetatea marelui împărat Constantin era păgubitoare Bisericii, un episcop din acea vreme, şi anume Ioan cel din cetatea Evhaitelor, prin arătare dumnezeiască, s-a ridicat să împace cele trei tabere de credincioşi.

Astfel, el a rânduit ca pe viitor, în ziua de 30 a lunii ianuarie, să se prăznuiască la un loc aceşti trei sfinţi, ca unii care sunt deopotrivă de bineplăcuţi lui Dumnezeu şi deopotrivă de vrednici să fie cinstiţi de credincioşi.

El a înfrumuseţat apoi slujba lor cu felurite tropare, canoane şi cântări de laudă, făcând astfel pace în Biserică.

Registration

Aici iti poti reseta parola