Evenimentul Istoric > Articole online > De ce a trebuit să se boteze Hristos în Iordan – Boboteaza
Articole online

De ce a trebuit să se boteze Hristos în Iordan – Boboteaza

Pe dată de 6 ianuarie, creștinii ortodocși prăznuiesc Botezul Domnului sau Bobotează.

Această sărbătoare reprezintă botezul în apă Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul.

În ajunul și în ziua de Bobotează, în toate bisericile ortodoxe, cu puterea Duhului Sfânt, la rugăciunile arhiereilor și preoților se sfințește aghiasmă cea mare.

Bobotează – Epifania

La 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăvârșit, a venit Hristos la Iordan, unde Sf. Ioan Botezătorul învață și boteza cu botezul pocăinței; iar despre Iisus le spunea:

„Se află în mijlocul vostru Acela pe voi Care nu-L știți. Nici eu nu-L știam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: peste Care vei vedea Duhul coborându-Se și rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu”.

Când a apărut Hristos pe malul Iordanului, Sf. Ioan, luminat de Duhul Sfânt, Îl recunoaște și-L arată mulțimilor, zicând:

„Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”.

Această mărturie era foarte necesară israelitenilor, care așteptau pe Mesia cel profețit cu multe veacuri înainte. Hristos îi cere lui Ioan să-L boteze, iar acesta, după o împotrivire de adâncă smerenie, primește să-L boteze, după rânduiala lui.

După botezul lui Hristos cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborât în chip de porumbel și a stat peste Iisus, iar Tatăl a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!”.

Astfel, botezul primit de Hristos are și un alt scop: Epifania – arătarea Sfintei Treimi – moment în care El avea să fie descoperit lui Ioan și, prin acesta, lui Israel, că Fiului lui Dumnezeu și că Mesia.

Bobotează – Botezul lui Ioan și Botezul Bisericii

Ceea ce s-a întâmplat cu paștele iudaic, se întâmplă și cu botezul. La Cina cea de Taină întâlnim și paștele iudaic și paștele nostru; Hristos a pus capăt celui dintâi și i-a dat început celui de-al doilea.

Și acum la râul Iordan a împlinit botezul iudaic, dar în același timp a deschis ușile botezului Bisericii.

Botezul lui Ioan era un botez de pocăință, care îi făcea pe oameni să-și osândeasca păcatele lor.

Acest botez nu era o taină, ci un ritual, pentru că nu ierta păcatele.

Dar de ce n-a botezat Hristos, ne-o spune însuși sfântul Ioan când zice : „Acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc”. Dar Duhul Sfânt nu fusese încă dat.

Acesta ne-a fost dat de Hristos însuși, de sus, de la Tatăl venind în lume la Cincizecime.

Apostolii trebuiau să se îmbrace mai întâi ei înșiși cu toată puterea Du­hului, cum s-a și întâmplat la Cincizecime, ca apoi ei să boteze cu apă și cu Duh Sfânt, cum au și făcut începând după Pogorâre când s-au botezat adăugându-se apostolilor „ca la trei mii de suflete”.

Cu botezul lui Ioan s-a botezat și Mântuitorul, dar nu pentru că El avea nevoie de curățire de păcate,  fiind   Dumnezeu-Omul, ci pentru a ne arată importanța și lucrarea botezului pe care îl va institui și a împlini Legea, ca să se descopere lumii taină lui Dumnezeu cel în Treime închinat, în numele Căruia să ne botezăm și noi.

Taina botezului a fost instituită de Hristos însuși îndată după învierea Sa din morți, odată cu trimiterea apostolilor la propovăduirea Evangheliei către neamuri: 

„Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte Eu v-am poruncit vouă, și iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului”

Hristos se afundă în Iordan și Duhul pogoară peste ape.

A trebuit să se scufunde Fiul în firea omenească și prin ea în apă, pentru că noi, scufundându-ne în apă, să ne înălțăm spre viață Sa dumnezeiască în Duhul Lui cel Sfânt.

În Cuvântul întrupat, apa și Duhul se unesc din nou.

 

Sursa: crestinortodox.ro

Registration

Aici iti poti reseta parola