Evenimentul Istoric > Articole online > România comunistă > Comuniștii își schimbă blana și România mai face un pas spre comunism într-o zi de 21 august
Articole online

Comuniștii își schimbă blana și România mai face un pas spre comunism într-o zi de 21 august

Marea Adunare Naţională a adoptat pe 21 august 1965, în unanimitate, o nouă Constituţie, în locul celei din 1952.

Meşteşugarilor le era garantată proprietatea asupra atelierelor proprii, iar ţăranilor care nu se puteau asocia în cooperative agricole de producţie le era garantată proprietatea asupra terenului agricol pe care îl lucrau.

În teorie, cetăţenii Republicii Socialiste România se bucurau de numeroase drepturi.

Libertatea de expresie, de întrunire, de asociere, de conştiinţă, de petiţionare, secretul corespondenţei şi inviolabilitatea persoanei erau garantate expres de legea fundamentală.

Activitatea de elaborare a legilor era preluată de Consiliul de Stat, „organ suprem al puterii de stat cu activitate permanentă”, subordonat Marii Adunări Naţionale.

Între 1968 şi 1986, Constituţia a fost modificată şi republicată de mai multe ori, numărul articolelor fiind suplimentat până la 121.

Președintele RSR

Cea mai importantă modificare a suferit-o în 1974, când a fost introdusă funcţia de Preşedinte al Republicii Socialiste România. Şeful statului era ales de Marea Adunare Naţională, pe durata legislaturii acesteia, iar atribuţiile exercitate până atunci de Consiliul de Stat al României au fost transferate Preşedintelui.

Astfel, la 28 martie 1974, Nicolae Ceauşescu fost învestit în funcţia de preşedinte al Republicii Socialiste România, devenind primul preşedinte din istoria României.

În seara zilei de 22 decembrie 1989, Consiliul Frontului Salvării Naţionale a dizolvat toate instituţiile partidului comunist, a demis guvernul, a dizolvat Consiliul de Stat şi a trecut în subordinea sa instituţiile statului.

Totodată, s-a anunţat constituirea unui comitet de redactare a unei noi Constituţii. Constituţia din 1965 a fost abrogată total şi expres la 8 decembrie 1991.  

Pagini: 1 2

Registration

Aici iti poti reseta parola