Evenimentul Istoric > Articole online > Cine erau ofițerii acoperiți
Articole online

Cine erau ofițerii acoperiți

Arhivele rămase după comunism ne lasă să vedem cum erau selecționați acești ofițeri conspirați și ne ajută să intuim pe câți dintre ei i-am avut lângă noi în anii care i-au urmat lui 1989, poate chiar în poziții înalte, pentru că, veți vedea, nu ajungea chiar oricine pe aceste liste.

Evident, criteriile de selecție s-au schimbat, probabil, de-a lungul vremii, odată cu schimbările de regim, de aliați internaționali și de concepție a muncii de informații.

Document inedit

Apelăm la prima parte dintr-un document inedit, descoperit de distinsa cercetătoare Luminița Banu, intitulat ”Norme privind încadrarea și folosirea ofițerilor de contraspionaj conspirați din aparatul central și teritorial de Securitate”.

Documentul a fost cuprins într-un amplu studiu privind felul în care erau acoperite informativ diversele domenii de activitate din societate.

Condițiile de admitere ca ofițer acoperit sunt aici mai dure decât în alte domenii, fiind vorba de o muncă mai aparte, de contraspionaj, de contrainformații, a Direcției a III-a din Securitate.

Documentul este din 28 august 1976.

„Dosarul de cadre”

Iată fragmentul legat de ”dosarul de cadre” al recruților și condițiile obligatorii pe care le îndeplineau:

”Să lucreze în obiective unde se concentrează secrete de stat”

”1. Selecţionarea ofiţerilor de contraspionaj conspiraţi se face în conformitate cu criteriile stabilite pentru încadrarea ofiţerilor de securitate, din rândul specialiştilor din producţie, a unor cadre din aparatul de stat – îndeosebi a celor care sprijină sau au sprijinit informativ activitatea organelor de securitate – cu respectarea următoarelor cerinţe:

-să fie membri ai Partidului Comunist Român cu o temeinică pregătire politico-ideologică, profund devotaţi partidului şi poporului;

-să provină dintr-un mediu social-politic sănătos, să nu aibă rude în străinătate sau cu antecedente politice ori penale;

-să constituie exemple de corectitudine şi conduită la locul de muncă, în familie şi societate;

-să aibă studii superioare absolvite, 3 ani vechime în producţie; stagiul militar satisfăcut, vârsta până la 35 ani şi pe cât posibil să cunoască una sau mai multe limbi străine;

-să fie apţi medical pentru a deveni ofiţeri de securitate şi să aibă calităţi pentru munca informativ-operativă;

-să lucreze în obiective unde se concentrează secrete de stat, în locuri stabilite că prezintă interes pentru serviciile de spionaj sau să poată fi încadraţi ulterior în asemenea locuri.

2. Acolo unde există condiţii de angajare şi conspirare, cu aprobarea conducerii ministerului, pot fi introduşi în instituţii de acoperire, sub legende corespunzătoare şi ofiţeri din efectivele existente a căror calitate nu este cunoscută şi sunt în măsură să rezolve cu competenţă sarcinile ce le revin pe linia instituţiilor respective.”

 

Registration

Aici iti poti reseta parola