Evenimentul Istoric > Articole online > Istoria universală > Când și de ce au venit secuii, care acum vor autonomie, în Transilvania
Articole online

Când și de ce au venit secuii, care acum vor autonomie, în Transilvania

Cu titlul „Problema Săcuiască”, revista Dacia Istorică din 15 februarie 1938, care apărea la Cluj sub conducerea lui Pavel Șchiopul, publica un studiu despre vremea în care secuii, ce astăzi își revendică un Ținut Secuiesc, au venit în Transilavania:

Noua teorie, al reprezentant mai de seamă este este profesorul dela universitatea ungureascä din Seghedin Erdelyi Lászlo, afirmă că judetele săcuiești de azi au fost colonizate cu Săcui numai după anul 1225, când au fost alungați Cavalerii Teutoni din Țara Bârsei. „Altă soluțiune nu există”, spune Erdelyi.

Acțiunea aceasta de colonizare a fost și ea lentă de tot și s’a petrecut într-un răstimp mai lung de un secol.

„Cele dintâi ținuturi colonizate după 1225 au fost scaunele Sepsi, Kézd și Odorheiu.

Pe la 1270 se ivesc coloniști Săcui în văile Arieșului și Mureșului, la la 1324 în scaunul Ciuc, 1396 în scaunul Orbo”.

Deși Erdélyi nu găseste „altă soluțiune” pentru explicarea prezenței Săcuilor în Transilvania decât o colonizare a lor după 1225, se vede nevoit să admită totuș prezența unui număr neînsemnat de Săcui în alte părți ale Transilvaniei – anume în părțile Sebeșului (săsesc) și ale Baraoltului – și înainte de 1225.

Studiind documentele, Erdélyi constată anume că două documente, anterioare anului 1225, pomenesc de Săcui în Transilvania la 1222 și 1224.

Erdélyi admite prin urmare prezența unui grup răsfirat de Săcui și înainte de 1225.

Aceste documente la cari se referă Erdélyi sunt: o diplomă din 1222, prin care regele Andreiu al II-lea al Ungariei le acordă Cavalerilor Teutoni „terram Burza nomine ultra silvas” și diploma din 1224, prin care acelaș rege Andreiu le acordă Sașilor din provincia Sibiu o largă autonomie politică și națională.

În diploma din 1222 se spune că acei Cavaleri Teutoni sunt scutiți dela plata tributului când vor avea să treacă „per Siculorum per terram Blaccorum”, iar în diploma din 1224 se precizează că din teritoriul autonom al Sașilor va face parte și „terra Syculorum terre  Sebus”. (…)

Diplomele din 1222 și 1224 rămân, prin urmare, cele mai vechi documente în cari se pomenește de Săcui în Transilvania. Nici una dintre aceste diplome nu este însă acordată Săcuilor înșiși.

Amândouă sunt diplome acordate Sașilor și numai incidental se pomenește în ele de Săcui (…)

Rezumăm: Toate, și documente și toponimie și logică istorică, impun o singură soluțiune a problemei din Transilvania:

  1. Săcuii din Transilvania sunt Săcui-ungurizați veniți din judetele din Nordul Ungariei;
  2. Au venit in timpul invaziunii Tătarilor din 1241
  3. Cauza că au părăsit vetrele părintești a fost chiar această invaziune.

 

 

Pagini: 1 2

Registration

Aici iti poti reseta parola