Biserică zidită de români în 30 de zile. Și era anul 1678

 

În iunie 1672, Domnitorul Moldovei Gheorghe Duca terminase zidirea mănăstirii Cetățuia din Iași.

Potrivit obiceiurilor timpului, Duca Vodă și-a înzestrat ctitoria cu moșii, sate și alte venituri.

Lângă Cetățuia se afla mănăstirea Hlincea, ctitorie a Mariei, fiica lui Petru Vodă Șchiopul, și a soțului ei Zotu Țigara. Duca Vodă a făcut-o metoh Cetățuiei, deși era închinată „la o mănăstire de la Rumele, la Andriano de la Argiro Castro”.

Cronica continua „căci întâiu era mănăstirea Hlincea a lor, și au luat-o Duca Vodă de au dat-o la mănăstirea sa la Cetățue, mai mult pentru moșii ce are prinprejur”.

Compensație

Fiind „aspru la fire”, Duca Vodă nu a întâlnit nici o împotrivire din partea pământenilor când a făcut acest act.

Însă călugării greci de la Sfântul Mormânt aveau să se supere și să facă încurcături din care pricină Domnul a căutat să le dea o compensație.

Așa că a început zidirea mănăstirii Sf. Ioan Zlătăust din Beilic, pe care a terminat-o în 30 de zile.

Însăși pisania bisericii arată acest lucru:

„Această sfântă mănăstire o au făcut Io Constantin Voevod, cu Doamna sa Maria, caria iaste hramul Sântu Ioană Zlatoustă, și s-au zidit în 30 zile”.

Caracterele arhitectonice ale bisericii arată graba cu care a fost zidită. Planul e simplu, cu pronaos, naos și altar.

Duca Vodă a zidit biserica pe locul uneia mai vechi, de lemn „pe temelie înaltă de piatră”, ridicată de Ștefan Tomșa II, deci înainte de sfârșitul domniei lui din 1623.

În altarul bisericii era un pomelnic grecesc săpat în piatră, în care sunt pomeniți: „Io Eustratie Voevod, Ecaterina Doamna, Io Duca Voevod, Constantin Voevod, feciorul lui Duca Voevod, Io Ștefan Voevod, fiul lui Radu Voevod (ginerele lui Duca Vodă), Elina Doamna, Alexandra Doamna, Maria Doamna, Safta Doamna, Anastasia Doamna…”.

Mai spre zilele nostre

Bisericii Sf. Ioan Gură de Aur, în 1937 i s-au făcut reparații capitale, însă nu s-a putut înlătura adaosul făcut înaintea pridvorului fiidncă acolo este mormântul vornicului Gh. Romalo, al Mariei Romalo, născută Rosetti, al lui Alexandru, Ecaterinei și Pulcheriei Romalo.

Biserica „Zlataust” din Iași este situată pe o străduță veche, stradela Zlataust nr.5, în apropirea Centrului Civic, în spatele Universității Petre Andrei și are hramul Sf. Ioan Gură de Aur (13 noiembrie) și Sf. Mucenic Teodor Tiron (17 februrie). Este monument de arhitectură din patrimoniul istoric și arhitectural al României.

 

Sursa: N. Grigoraș, O biserică din Iași zidită în 30 de zile