Evenimentul Istoric > Articole online > Afurisenia Mitropolitului muntean Teodosie: Trupurile acelora nici să topească, nici să putrezească
Articole online

Afurisenia Mitropolitului muntean Teodosie: Trupurile acelora nici să topească, nici să putrezească

Către aceasta vă fac în știre Vlădicia Mea pentru că, aici, înaintea Vlădiciei Mele, spuse egumenul de la mănăstirea Argeșul, zicând cum că are și mănăstirea Argeșul delnițe de moșie acolo împreună cu voi.
Iar, pentru negrijirea și necăutarea celor ce-au fost egumeni mai înainte, acum nu se știu delnițele mănăstirii și cum au ținut mai înainte și pe unde sunt.
Drept aceia am făcut această carte a Vlădiciei Mele cu blestem și afurisenie asupra voastră tuturor.
Deci cari vor ști pe unde sunt delnițele mănăstirii și le vor spune ca să se descopere moșiile mănăstirii, să fie iertați și blagosloviți.
Iar cari vor ști delnițele au din voi, au dintre alți împregiureni ai voștri, și nu le vor spune, ci vor tăgădui, ca să îngroape moșiile mănăstirii, unii ca aceia să fie afurisiți, anatemă de Domnul nostru Iisus Hristos și de 318 sfinți părinți cei de la Nicheia, așijderea să fie și de Vlădicia Mea; parte și lăcaș să aibă la un loc cu Iuda și Arie; fierul, pietrele să putrezească, iar trupurile acelora nici să topească, nici să putrezească, ci să stea în veci netopite și nedeslegate. Aceasta scriem.
Sept. 15, 7190.

Iubit de Constantin Brâncoveanu

Mitropolitul Teodosie, născut în 1620, a fost unul din mitropoliții Ungrovlahiei. Mitropolitul Teodosie s-a născut într-o familie de țărani din județul Argeș. În anul 1668, arhimandritul Teodosie este ales mitropolit și părinte duhovnicesc al Țării Românești, în locul răposatului mitropolit Ștefan.
Mitropolitul Teodosie a păstorit Biserica Ungro-Vlahiei timp de aproape 40 de ani, silindu-se întru toate să mărturisească dreapta credință, să tămăduiască neputințele poporului, să zidească noi lăcașuri de rugăciune, să tipărească și cărți bisericești pe limba română și să mângăie pe săraci și pe orfani. Pentru toate acestea era iubit, atât de domnii Țării Românești, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu, al căror sfetnic și duhovnic era, cât și de tot poporul ortodox.

Biblia de la București

Din cărțile tipărite cu binecuvântarea mitropolitului Teodosie, cea mai importantă este Biblia de la București, din anul 1688. Printre cei dintâi ctitori ai primei Biblii românești este numărat și acest venerabil pastor al Țării Românești. De asemenea, a mai tipărit un Liturghier slavo-roman (1680), Evanghelia (1682) și Apostolul (1683), ambele în limba română, spre mângăierea poporului binecredincios.
Pe lângă grija Bisericii din Țăra Românească, mitropolitul Teodosie s-a îngrijit și de Biserica Ortodoxă din Transilvania, hirotonind în timpul păstoriei sale cinci mitropoliți ai Ardealului și acordând numeroase ajutoare bisericilor de peste Carpați.
Ajungând la varsta de aproape 90 de ani, Teodosie și-a dat sufletul în mâinile Domnului, la 27 ianuarie 1708, și a fost înmormântat lângă altarul Catedralei mitropolitane din București.

Sursa: Revista „Datoria noastră”, Tigveni-Argeș, II, 2.

Registration

Aici iti poti reseta parola