80 de ani de când am spus PA Cadrilaterului

 

România pierdea în urmă cu 80 de ani Cadrilaterul, adică judeţele Durostor şi Caliacra, care a intrat în componenţa Bulgariei în urma semării pe 7 septembrie 1949 a Tratatul de frontieră româno-bulgar de la Craiova.

Tratativele româno-bulgare au avut loc la Craiova între 19 august-7 septembrie 1940. Negocierile începuseră de la 19 august, în speranţa că o rapidă reglementare a litigiului cu Bulgaria va asigura României sprijinul Germaniei în tratativele cu Ungaria.

Guvernul român şi-a dat acordul pentru cedarea Cadrilaterului încă de la 21 august.

„Încă de la 19 august, în credinţa că o atitudine concesivă faţă de Bulgaria va aduce României bunăvoinţa Germaniei în problema Transilvaniei, au început la Craiova negocieri româno-bulgare, încheiate prin semnarea unui tratat care prevedea cedarea Cadrilaterului (judeţele Durostor şi Caliacra), un schimb de populaţie şi plata de către Bulgaria a unei despăgubiri pentru bunurile abandonate de familiile româneşti plecate”, arată istoricul Florin Constantiniu în lucrarea sa „O istorie sinceră a poporului român”.

Potrivit tratatului, partea bulgară se obliga să plătească o despăgubire de un miliard de lei şi să îngrijească mausoleul de la Griviţa al ostaşilor români căzuţi în Războiul pentru independenţă (1877-1878).