Evenimentul Istoric > Articole online > Istoria universală > Vocabularul Franţezo-Românesc întocmit de Petrache Poenaru: Parachute – maşină făcută în formă de umbrelă şi hotărâtă să oprească un trup de a cădea prea tare
Articole online

Vocabularul Franţezo-Românesc întocmit de Petrache Poenaru: Parachute – maşină făcută în formă de umbrelă şi hotărâtă să oprească un trup de a cădea prea tare

Terminologia aeronautică își face loc şi în limba română în prima jumătate a veacului al XIX-lea, fapt demonstrat şi prin apariţia la Bucureşti, în anii 1840 şi 1841, a unui Vocabular Franţezo-Românesc întocmit de Petrache Poenaru (Director al şcoalelor naţionale), F. Aaron şi G. Hill (profesori la Colegiul Sf. Sava).

„Acest balon s-au lucrat la satul Miclăuşeni şi s-au slobozit la octombrie 1842. Cine va găsi acest balon şi îl va aduce la numitul sat, va lua doi galbeni”.

La Iaşi, în 1842, apare „Broşiura I (din 4 tomuri, 8ş Mare)” din „Lecsicon de conversaţie – publicat de o soţietate literară, supt direcţia Agăi G. Asachi”. Sunt explicaţi termeni ca: aerobaţi, aerodinamică, aerometrie, aeronautica, aerostat, aerotragere.

Articolele consacrate acestor termeni au fost redactate de: Sardariul Samuil Botezato, Stolnicul I. Albineţu şi Doctorul I. Stamati.

Pentru prima oară apare într-un text tipărit în limba română definiţia unui aparat de zbor mai uşor decât aerul:

„Aerostat, balon aeric, se numeşte o maşină care este menită a se sui în sus, pentru că a ei speţifică greutate, este mai uşoară decât aerul. Cea întâi cercare au făcuto Stefan Montgolfier la 1872.

Acesta luând în băgare de samă suirea fumului în sus, îi veni în minte, că prin aprinderea unor hărtii într ‘un mic balon de matasă se subţie aerul şi se împuţinează speţific greutatea.

Cercarea s ‘a nimerit, şi balonul se sui pănă la sufitul casei. După aciasta împreună cu fratele său Josef Montgolfier, începu mai cu râvnă a face cercări, . .[ei} au fost aflătorii M o n t g o l f i e r e 1 o r” …

 

Sursa: ing. Ioan Vasile Buiu, 1873: Primele ascensiuni aeronautice, cu om la bord, în București

Pagini: 1 2

Registration

Aici iti poti reseta parola