Evenimentul Istoric > Articole online > România regală > Viața domnului Costică Gh. Vasiliu, născut pe 17 ianuarie 1900, de la botez până când îi dau 6 dinți și 2 măsele
Articole online

Viața domnului Costică Gh. Vasiliu, născut pe 17 ianuarie 1900, de la botez până când îi dau 6 dinți și 2 măsele

O tânără mamă îi scrie copilului său abia născut cum evoluează, cum stă cu sănătatea, cum a fost la botezul lui etc.

,,Esci cuminte şi fórte vesel. Te scoli, dimineaţa la ora 6 şi până ne sculam noi, strigi mereú: ta-ta-ta pe tóte tonurile. Te ceri la mine, când me veḑi; iar eri ai plâns căci am plecat de lângă tine. Când ai împlinit opt luni, ai fost bolnav din causa dinţilor, acum însă eşci vioiú şi tare drăguț. Cunosci ceasul, tanti, fetița şi ţi-e dragu portul rochii”.

verso: Domnului Costică G. Vasiliu

Strada Sfinţii Voevoḑi No. 1

Loco (ştampila poştei: Bucuresci, 15 dec 900).

(? noiembrie 1900)

,,Progresezi în tot. Esci din ce în ce mai drăguţ şi mai inteligent. Întorci bine şi cu uşurinţă musicuţa. Scii de unde sunt capacele din casă. Ne strigi prin a şi ne arată cu degetul uşa pe unde vrei să te ducem. De câte-va ḑile te joci mult cu musica; iar când te obosesci cântând, o arunci. Mme Adam ţi-a adus un soldat turc şi strigi mereu la el; se vede că nu-l faci haz. Când veḑi chiseaua, scoţi un sunet gutural şi întinḑi mânele”.

verso: Domnului Costica G. Vasiliu

Strada Sfinţii Voevoḑi No. 1

Loco (ştampila poştei: Bucuresci 26 nov 900).

17 Noembrie.

,,Astă-ḑi ai ḑece luni. Mănânci lapte, amestecat cu ceai. Ḑici tata; iar când plecăm ḑici pa. Când îţi ḑic, du-te la pianu, mergi din altă odae drept la el. Săruţi fotografia tatei şi esci mult drăgălaş. Să traesci şi să cresci mare”.

verso: Domnului Constantin G. Vasiliu

Strada Sfinţii Voievoḑi No. 1

Loco (ştampila poştei : Bucuresci 5 dec 900).

(Nedat)

,,Ai dormit cu noi în odae vre-o ḑece ḑile. Mare plăcere simţi-am când mă strigai «mama». Te scoli singur din doue în doue ore pentru trebuinţele tale; căci la 1 trebue să-ţi dăm lapte”.

verso: neadresată; necirculată (Nedat)

,,Ai împlinit 11 luni. Ḑici câte odată mama. Mănânci lapte cu sare şi pesmet.

Dacă te intreb ceva, ḑici da, da”.

verso: Domnului Constantin Vasiliu

Sfinţii Voievoḑi No. 1

Loco. (ştampila poştei: Bucuresci 10 ian 901).

20 Ianu. 1901.

,,La 17 Ianuarie 1901, ai împlinit un an. Ţi-am cumpărat o rochiţă albă și erai frumuşel de tot. Treci din braţ în braţ fără a ḑice nimic, încât meritai un premiu de cuminţenie. Ai primit frumóse lucruri şi s-a petrecut bine. Ai béut Champagniverso”.

Domnului Costică Vasiliu

Sfinţii Voevoḑi No. 1

Loco. (ştampila poştei: Bucuresci 6 feb 901).

23 Ian 1901

,,Ḑici bine: mama, tata, gigia, papa. Umbli prin tóta casa singur şi ştergi

praful de pe parket şi de pe mobile. Esci iute, te superi lesne, dar îţi şi trece. Ai trei dinţi şi o să-ţi iasă al patrulea. Aḑi a venit doctorul să te vadă şi tu ai ḑis: tata”.

verso: Domnului Costica Vasiliu

Sfinţii Voevoḑi No. 1

Loco (ştampila poştei: Bucuresci 6 feb 901).

14 Februarie 1901

,,Ţi-a pus dada Menthol pe nescior, fără să veḑi, şi mata i-ai luat mâna şi i-ai arătat să o ştergă. Dacă n’a voit, ai şters singur cu obrazul. Sugi fórte mult şi am să te’înţarc cu greu. Când te întrebam unde ai avut buba, arăţi la gură şi la cap, fără să te fi învăţat cine-va”.

verso: Domnului Costica Vasiliu

Sfinţii Voevoḑi No. 1

Loco (ştampila poştei: Bucuresci 5 mar 901).

Istorie 325

(Nedat)

,,Aḑi, 17 martie, ai împlinit 1 an şi doué luni. De doué ḑile umblii bine de tot, cu multa siguranţă. Acu te vede cine-va într’o odae, acu într’alta. Vorbesci puţin. Ai o memorie minuntată p. vrista ta. Eri séra am spus fetei care te îngrijesce să nu te îmbrace a doua ḑi până ce n’oi veni eu. Tu ai înţeles şi-ai ţinut minte, încât când a vrut să te îmbrace ḑiceai: Na, na, na mama”.

verso: neadresată; necirculată

15 Maiu 1901

,,Ai 6 dinţi şi 2 măsele. Ḑici papa, hopa, apa. De când ne-am mutat, te plimbi mereu în curte şi esci cuminte”.

 

Sursa: Mihai Petru Georgescu, „Domnului Costică Gh. Vasiliu, nou născut la 1900. Corespondența primită”

 

Pagini: 1 2

Registration

Aici iti poti reseta parola