fratre

FREE
 

Sunt aceste cuvinte primele consemnate în limba română, sau mai degrabă este vorba despre o greșeală de scriere aparținând vechilor istorici?Registration

Forgotten Password?