Evenimentul Istoric > Articole online > Gigi Becali s-ar umfla-n pene dacă i-ar spune cineva! Ei au întemeiat medicina românească
Articole online

Gigi Becali s-ar umfla-n pene dacă i-ar spune cineva! Ei au întemeiat medicina românească

La începutul secolului al XVIII-lea, în Orient, medicina trecea ca știința cea mai înaltă.

Negustorii macedoromâni, care întrețineau legături comerciale cu Italia, își trimiteau fiii să învețe medicina în orașele italiene.

Când cu exodul negustorilor macedoromâni din sudul Peninsulei Balcanice spre Viena, o bună parte din medicii aromâni au început să vină în Principatele Române.

Ei au fost primii care au introdus medicina aici.

Medicii aromâni, înaintașii desțelinători

Doctorul V. Bologa scria: „ Este interesant că, deși în istoria medicinii românești, Ardealul nu se poate asemăna cu țara veche, în ce privește calitatea și intensitatea realizărilor, totuși, căutând cele dintâi începuturi, ajungem la un punct de plecare comun, la medicii aromâni, care au fost dincoace ca și dincolo de Carpați cei dintâi, înaintașii desțelinători”.

Primul medic macedoromân care apare în principate încă din 1719 este Ion Procopie Pamperi, originar din Moscopole.

El a studiat medicina la Padova, împreună cu Alexandru Mavrocordat, tatăl Domnitorului Nicolae Mavrocordat.

Întorcându-se în țară, Alexandru Mavrocordat l-a adus și pe colegul și prietenul său Ion Procopie Pamperi ca medic la curtea fiului său.

Acesta a ajuns un medic foarte cunoscut în Principate.

Un frate al lui, Ambrozie Pamperi, ieromonah născut la Moscopole, a vizitat Țara Românească, după ce mai întâi a fost în Germania și Ungaria.

Contemporan cu Pamperi, întâlnim în principate și pe medicii Nicolae Scordilie și Constantin Zupan.

Familia ultimului apare și printre autorii lucrărilor publicate de învățați români la Viena.

Prima operație

Tot român macedonean din Melnic era  medicul Manase Eliade, care absolvise școlile din Padova și Bologna.

El a funcționat și ca profesor de fizică la școala domnească Sf. Sava între 1759-1785.

Doctorul Ianache din Pervoli, în Pind, a funcționat ca medic la spitalul Colțea, zidită de spătarul Mihai Cantacuzino (foto), acolo unde s-a făcut prima operație unui chervanagiu macedoromân.

Medicii macedoromâni au fost aceia care au contribuit la fondarea primelor spitale în Principate.

Stând în bune relații cu boierii, dar, mai ales, cu Domnitorii, la curtea cărora trăiau, ei ușor i-au putut determina să facă donații pentru înființarea de spitale.

Spitalele Pantelimon și Filantropia

Astfel, în 1735, s-a creat, sub directa lor înrâurire, spitalul Pantelimon, condus de doctorul macedoromân Dimitrie Caracaș.

Mai târziu, în 1801, prin subscripție, s-au pus bazele spitalului Filantropia, care este opera doctorului Constantin Caracaș, fiul lui Dimitrie.

Într-o zi, doctorul Constantin Caracaș a văzut la un colț de stradă pe un bolnav murind de tifos.

Mișcat, el s-a dus la prietenii săi de la Curte rugându-i să contribuie la înființarea unui spital.

În felul acesta s-a ridicat spitalul Filantropia, care încă există.

Tot medicii macedoromâni din Principate au publicat primele lucrări științifice românești și au încercat să pună bazele asistenței sociale și vaccinarea a copiilor.

Dar despre asta într-un articol viitor…

 

Sursa: Prof. univ. Theodor Capidan, Macedoromânii din Principatele Române, Transilvania și Ungaria

 

Registration

Aici iti poti reseta parola