Evenimentele lunii ianuarie

01 ianuarie 1594 - Sigismund Bathory, principele Transilvaniei, încheie un tratat cu imperialii pentru lupta comuna contra turcilor.

01 ianuarie 1594 - Sigismund Bathory, principele Transilvaniei, încheie un tratat cu imperialii pentru lupta comuna contra turcilor.

01 ianuarie 1603 - Oastea Țarii Românești ataca Silistra și înfrânge pe Ahmed pașa, încercarea de a ocupa cetatea eșueaza; muntenii ard Hârșova. Turcii renunța temporar la înscaunarea lui Radu Mihnea.

01 ianuarie 1603 - Oastea Țarii Românești ataca Silistra și înfrânge pe Ahmed pașa, încercarea de a ocupa cetatea eșueaza; muntenii ard Hârșova. Turcii renunța temporar la înscaunarea lui Radu Mihnea.

05 ianuarie 1716 - Nicolae Mavrocordat a fost numit domn al Ţării Româneşti, acesta reprezentând momentul instaurării regimului fanariot în Ţara Românească.

18 ianuarie 1821 - Începutul Revoluţiei de la 1821. Marii boieri: Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica şi Barbu Văcărescu, membri ai Comitetului de Oblăduire, dar şi ai Eteriei, încheie o înţelegere cu Tudor Vladimirescu prin care îi făgăduiesc slugerului, să-i acorde tot sprijinul pentru ridicarea poporului la luptă.

23 ianuarie 1821 - Tudor Vladimirescu s-a adresat printr-o proclamaţie locuitorilor Ţării Româneşti, chemându-i la luptă împotriva orânduirii. Acesta a fost momentul declanşării revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu.

01 ianuarie 1848 - Intră în vigoare Convenţia dintre Moldova şi Muntenia privind desfiinţarea vămii dintre cele două ţări, excepţie făcând sarea. Se formeaza o singură piaţă, protejată de un singur cordon vamal.

04 ianuarie 1849 - Aflat la Londra, Dimitrie Brătianu adreseaza Lordului Palmerston un memoriu explicativ asupra Revoluției Române. El solicita guvernului britanic sprijinul pentru unirea Moldovei cu Țara Românească.

24 ianuarie 1849 - S-a născut Badea Cârţan, ţăran român, celebru pentru călătoria sa pe jos până la Roma pentru a vedea Columna lui Traian şi alte mărturii despre originea latină a poporului român. (m.7 august 1911).

19 ianuarie 1852 - S-a născut Vasile Lucaciu, personalitate a luptei naţionale a românilor ardeleni, unul dintre iniţiatorii Memorandumului de la 1892, membru al Consiliului Dirigent al Transilvaniei (m. 1922).

01 ianuarie 1857 - Se constituie la Iași un „Comitet electoral al Unirii”, care își fixeaza un program politic, preconizând unirea Principatelor într-un singur stat, neutralitatea și autonomia acestuia, adunare reprezentativa, garanția colectiva a puterilor europene.

01 ianuarie 1857 - Se constituie la Iași un „Comitet electoral al Unirii”, care își fixeaza un program politic, preconizând unirea Principatelor într-un singur stat, neutralitatea și autonomia acestuia, adunare reprezentativa, garanția colectiva a puterilor europene.

01 ianuarie 1859 - O delegație a Adunarii Elective a Moldovei, condusa de Costache Negri, și o delegație a Adunarii elective a Țarii Românești, în frunte cu I.I. Filipescu, sosesc la Constantinopol pentru a obține de la Poarta acordarea investiturii pentru domnitor, iar de la reprezentanții puterilor garante recunoașterea internaționala a noilor stari de lucruri din Principate.

05 ianuarie 1859 - Adunarea Electivă a Moldovei a ales în unanimitate ca domnitor pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, participant la Revoluţia de la 1848 şi la lupta pentru Unirea Principatelor.

01 ianuarie 1859 - O delegație a Adunarii Elective a Moldovei, condusa de Costache Negri, și o delegație a Adunarii elective a Țarii Românești, în frunte cu I.I. Filipescu, sosesc la Constantinopol pentru a obține de la Poarta acordarea investiturii pentru domnitor, iar de la reprezentanții puterilor garante recunoașterea internaționala a noilor stari de lucruri din Principate.

24 ianuarie 1859 - Adunarea Electivă a Ţării Româneşti s-a pronunţat pentru alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, realizând astfel unirea Ţării Româneşti cu Moldova. Conferinţa puterilor garante de la Paris (26 martie-25 august 1859) a recunoscut dubla alegere a lui Cuza ca domn al celor două Principate. Pe 4 decembrie 1861 Poarta recunoaşte unirea pe durata domniei lui Cuza.

24 ianuarie 1866 -

Debutul literar al lui Mihai Eminescu cu poezia ”La moartea lui Arune Pumnul” (semnată M.Eminovici), în culegerea omagială a elevilor închinată profesorilor
și intitulată ”Lăcrămioarele învățăceilor gimnaziști den Cernăuți la mormântul prea iubitului profesoriu Arune Pumnul repausat într-a 12/24 ianuarie 1866,
Cernăuți”. 

08 ianuarie 1873 - S-a născut Iuliu Maniu, lider al Partidului Naţional Ţărănesc (1926-1933; 1937-1947), prim-ministru al României.

12 ianuarie 1878 - Trupele române ocupă localitatea Smârdan, punct important al sistemului de apărare Vidinului.

01 ianuarie 1897 - S-a născut prof. dr. Ana Aslan, medic specialist în gerontologie.

13 ianuarie 1918 - După un ultimatum (3 Ianuarie), Consiliul Comisarilor Poporului (guvernul bolșevic rus condus de Vladimir Ilici Lenin) rupe relațiile diplomatice cu România, între cele două țări intervine practic starea de război.

26 ianuarie 1918 - S-a născut Nicolae Ceauşescu, fost preşedinte al României în perioada 1965-1989. A instituit o dictatură bazată pe cultul personalităţii. Iniţial, a reuşit să atragă sprijinul ţărilor occidentale datorită cursului ideologic urmat, de relativă independenţă faţă de Uniunea Sovietică. A fost răsturnat de la putere în urma Revoluţiei din decembrie 1989 (m. 25 decembrie 1989).

28 ianuarie 1931 - A încetat din viaţă generalul francez Henri Mathias Berthelot, membru de onoare al Academiei Române. A condus, în timpul Primului Război Mondial, misiunea militară franceză în România.

18 ianuarie 1941 - În teritoriul Transilvaniei de Nord-Est, ocupat de Ungaria, în urma Dictatului de la Viena, s-a dispus, printr-o ordonanţă, ca în toate actele de stare civilă numele româneşti să fie scrise cu grafie maghiară. 21 Ianuarie. A început rebeliunea legionară prin care membrii acestei mișcări intenționau preluarea puterii.

28 ianuarie 1941 - A fost instituit un nou guvern, prezidat de generalul Ion Antonescu, format exclusiv din militari şi tehnicieni.

11 ianuarie 1943 - A fost încheiat Protocolul germano-român, prin care guvernul condus de mareşalul Ion Antonescu se angaja să continue războiul, cu condiţia ca Germania să mărească ajutorul militar pentru echiparea unor noi unităţi, care să le înlocuiască pe cele pierdute sau decimate la Stalingrad, cotul Donului şi în Caucaz.

01 ianuarie 1945 - Trupe ale Corpului 7 armată roman încep luptele în interiorul orașului Budapesta. Întreg teritoriul Ungariei este eliberat de fasciști de armata română și armata sovietică. 16 Ianuarie. Semnarea la București a Convenției sovieto-române, prin care se stabilesc cantitățile de mărfuri care trebuie livrate în fiecare an de executarea prevederilor armistițiului Uniunii Sovietice, în contextual despăgubirilor de război.

07 ianuarie 1946 - Admiterea în guvernul Petru Groza a câte unui reprezentant al PNȚ (Iuliu Maniu) și PNL (Brătianu) în calitate de miniștri secretari de stat fără portofoliu – anunță sfârșitul „grevei regale”.

23 ianuarie 1948 - Adunarea Deputaţilor a adoptat o nouă lege electorală, potrivit căreia dreptul de vot universal a fost extins asupra tuturor cetăţenilor de peste 20 de ani.

11 ianuarie 1958 - Marea Adunare Națională alege ca președinte al Prezidiului în locul lui Petru Groza, încetat din viață la 7 ianiarie, pe Ion Gheorghe Maurer.

31 ianuarie 1968 - România a ratificat Tratatul privind „Principiile care guvernează activitatea statelor în exploatarea şi folosirea spaţiului cosmic, a Lunii şi a altor corpuri cereşti”, semnat la 27 ianuarie 1967 la Washington, Moscova şi Londra.

02 ianuarie 1990 - S-a înfiinţat Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR). 3 Ianuarie

24 ianuarie 1990 - Ion Raţiu, preşedintele fondator al Uniunii Mondiale a Românilor Liberi (UMRL), a revenit în România după 50 de ani de exil. 28 Ianuarie

02 ianuarie 1991 - Andrei Pleşu, ministrul Culturii, şi-a anunţat demisia datorită reacţiei Guvernului la vizita Regelui Mihai. El a considerat că în comunicatul Guvernului, emis cu acest prilej, se invocă nepermis legi adoptate de un guvern comunist.

30 ianuarie 1991 - „Grupul celor 24” a hotărât, la Bruxelles, să includă România între ţările esteuropene beneficiare de asistenţă în cadrul Programului PHARE. Programul PHARE, iniţiat în 1989, îşi propune ajutorarea prin credite şi asistenţă tehnico-economică a fostelor ţări socialiste.

26 ianuarie 1994 - Teodor Meleşcanu, ministrul român de externe, a semnat la Bruxelles documentul- cadru privind participarea României la Parteneriatul pentru Pace, propus de NATO. România a fost prima ţară semnatară a acestui document.

04 ianuarie 1996 - Mircea Geoană a primit acordul administraţiei americane pentru preluarea postului de ambasador la Washington.

07 ianuarie 1997 - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a luat hotărârea de înfiinţare a Consiliului Naţional de Acţiune Împotriva Corupţiei şi Crimei Organizate (CNAICCO), coordonat de preşedintele României şi funcţionînd pe lângă CSAT. 10 Ianuarie

28 ianuarie 1998 - Miniştrii şi secretarii de stat ai PD s-au retras din Guvern, urmând să îşi depună demisiile la începutul şedinţei Executivului. Decizia a fost luată de Consiliul Politic al PD, după o ultimă rundă de negocieri cu partenerii de coaliţie. Conducerea partidului a stabilit ca PD să rămană în coaliţie şi să acorde Guvernului sprijin parlamentar.

04 ianuarie 1999 - Minerii din Valea Jiului au intrat în grevă generală, cerând soluţionarea de urgenţă a 30 de revendicări legate de starea industriei miniere. 20 Ianuarie

27 ianuarie 1999 - Premierul Radu Vasile a solicitat preşedintelui Emil Constantinescu, la cererea UDMR, revocarea lui Gyorgy Tokay din funcţia de ministru delegat pe lângă primul ministru pentru minorităţile naţionale şi numirea, în locul acestuia, a senatorului UDMR de Cluj, Peter Eckstein Kovacs. 02-15

30 ianuarie 2000 - Digul iazului de decantare a apelor industriale al societăţii “Aurul” s-a rupt pe o porţiune de 25 de metri, iar prin această ruptură s-au scurs 100.000 de metri cubi de ape cu cianuri. Acestea au ajuns întâi în râul Lăpuş, s-au vărsat în Someş şi apoi în Tisa, traversând teritorii din Ungaria şi Iugoslavia, pentru a ajunge în Dunăre şi apoi din nou pe teritoriul României.

02 ianuarie 2001 - România preia preşedinţia OSCE pentru un mandat de un an de zile.

27 ianuarie 2005 - Ministrul Finanţelor Publice, Ionuţ Popescu, a fost desemnat guvernator pentru România la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre.

09 ianuarie 2007 - Patru brăţări dacice care fac parte din patrimonul naţional şi care au fost descoperite în Munţii Orăştiei, au fost răscumpărate de Guvernul României şi readuse în ţară.

07 ianuarie 2009 - Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a anunţat că a luat decizia de a instaura situaţia de urgenţă în sistemul energetic, în urma sistării livrărilor de gaze ruseşti către România.

26 ianuarie 2009 - România şi Irakul au semnat acordul pentru menţinerea a 350 de militari români pe teritoriul irakian până la 31 iulie 2009. 30 IanuarieRegistration

Forgotten Password?