Evenimentul Istoric > Articole online > Geneza României > Leac pentru stomac de la 1794: Trei picături din balegă de cal proaspătă, și să le bea în vinars, și să se ție cald, să nu răcească
Articole online

Leac pentru stomac de la 1794: Trei picături din balegă de cal proaspătă, și să le bea în vinars, și să se ție cald, să nu răcească

În 1794 la Sibiu se tipărea „Istoriia a Alexandrului celui Mare din Machedoniia, și a lui Darie din Persida Înpăraților”.

Autorul menționa de la început: Cu învoirea celor mai mari. S-au tipărit în Tipografiia lui Petru Bart din Sibii la anul Domnului 1794. Exelențiia Ta grof Esterhazi ai Crăieștii Gubernii Sfeatnicule și Povățuitoriule al Comisii Cercetătorii de cărți,

Mie milostiv D. și voitoriu de bine!

Din milostivă poruncă Exelenții Tale, cercetând, și procetind cu destoinică luare de samă, această mititică, și spre folosul neamului Rumânesc, făcută Istorie, îndrăznesc a te încredința, că într-însa nimic altă nu e cuprins, fără numai sângură Istoriia lui Alexandru Mare, și Darie Înpăraților; și cum că de alte lucruri bisericești, dogmaticești, sau a legilor nicio pomenire nu să face. Am dar nădeajde, că neîndoindu-te Exelențiia Ta de încredințarea mea, te vei milostivi a o lăsa ca să se dea în tipariu afară.

Al Exelenții Tale,

Cu totul supus

Dimitrie Iercovici

a preaînălțatei Gubernii

din Prințipatul Ardealului Translator.

Lucrare cuprinde și capitolul „Arătări de vreo câteva doftorii și meșteșuguri”?

„Cine nu aude bine, sau aude cam rău

Rade rădiche, pune sare peste dânsa, lasă-o să stea doazeci și patru de ceasuri, apoi stoarce-i zama dintr-însa și bagă în ureche cu bumbac.

Cine are mătrice, sau altă rosătură în pântece

Să stoarcă numai trei picături din balegă de cal proaspătă, și să le bea în vinars, și să se ție cald, să nu răcească.

Pentru tusă

Ia ceapă și o coace în foc, și îți unge tălpile picioarelor cu dânsa.

Pentru păduchi de la vită

Spală-o frumos și apoi o unge cu uleiu de in, că pier păduchii toți (…) Prăfușor când să face ceva la picior, sau de-i umflat

Să iai făină curată patruzeci și opt de dramuri, plumb ars adecă cenușă cu care zămălțuesc olarii șaisprezece dramuri, și să o amesteci cu tărâță de săcară, și să pui pe o pânzătură, să legi la locul cel bolnav, sau pe umflătura picioarelor.

Cerneală frumoasă roșie să faci

Amestecă și freacă adecă chinavar ținabor cu apă cu apă foarte bine, și bagă vreo câteva picături de gălbănuș de ou în lăuntru, și așa o mestecă până când vei vedea că curge din condei lesne…”.

Registration

Aici iti poti reseta parola