Evenimentul Istoric > Articole online > România regală > Curentul-1926: Arestarea bancherului Lazăr Campus. Societatea „Redevența“ reclamă că acţiunile au fost falsificate
Articole online

Curentul-1926: Arestarea bancherului Lazăr Campus. Societatea „Redevența“ reclamă că acţiunile au fost falsificate

Dl. judecător de instrucție Papadopol dăduse joi seara mandat de arestare contra bancherului Lazar Campus, fost asociat cu dispărutul bancher Alschek.  Mandatul de arestare a fost emis, în urma cercetărilor întreprinse de instrucţie, pe baza unei reclamaţiuni primite la parchet din partea directorului general al Societatei «Redevenţa».

 

Reclamaţia direcţiunei Soc. «Redevenţa» arată acum câteva zile, s’a prezentat la ghişeul casieriei Societăţei un tânăr, al cărui nume nu se cunoaşte, care a lăsat în primirea casierului trei sute de acţiuni, pentru preschimbare. Acest tânăr nemaiprezentându-se la Societate, casierul a neglijat se mai intereseze de cele trei sute de acţiuni, pe care le pusese într’un dulap cu diferite acte.

După un interval de timp, se prezintă la Societate un alt tânăr, care de data aceasta, prezintă pentru preschimbare, numai o sută de acţiuni. Rămăsese se facă formula de preschimbare, şi după câteva zile se prezinte la Societate, pentru a încasa sumele. De data aceasta casierul a luat toate acţiunile şi verificându-le a constatat poartă o ştampilă falsă, şi toate complectările pentru încasarea acţiunilor erau scrise şi complectate de o persoană care nu cunoştea toate amănuntele.

Casierul a anunţat imediat pe directorul Societătei «Redevenţa» care constatând falsurile a adus cazul la cunoştinţa parchetului. In reclamaţie direcţiunea societătei arată din seria de acţiuni din care făceau parte cele predate la bancă, pentru preschimbare, au fost emise un număr de 4500 acţiuni. Din acestea trei mii se aflau în posesiunea băncii condusă de bancherul Lazăr Campus.

Relatarea a apărut în ziarul Curentul condus de Pamfil Șeicaru

Urmărirea bancherului

Mandatul de arestare a fost trimis spre executare prefecturea poliţiei Capitalei, care a delegat pe comisarul lt. Vrâncealmu, cu aducerea la îndeplinire. Cercetările comisarului n’au dat nici un rezultat, până noaptea târziu. Lazăr Campus, depusese la Tribunalul de Comerţ, registrele băncei cu o zi înainte, şi înapoindu-se la bancă a concediat toţi funcţionarii, spunându-le sunt liberi. Apoi a plecat din bancă, fără anunţe, unde se duce.

In urma acestor relaţii, comisarul Vrânceanu, a postat agenţi de poliţie, în jurul băncii din Calea Victoriei, la domiciliul bancherului din str. Matei Voivod No. 12, precum şi la alte adrese unde bancherul Lazăr, obişnuia se ducă

Arestarea

La orele 5 dimineaţa, agentul postat la locuinţa bancherului, l-a zărit venind spre casă. Imediat i s’a adus la cunoştinţă mandatul de arestare, Lazăr Campus a acceptat însoţească pe agent la prefectura de poliţie. Adus la prefectură, comisarul Vrânceanu, i-a luat primul interogator. Lazăr Campus a declarat în faţa comisarului se află într’o mare jenă de bani, şi din această cauză, a depus registrele la Tribunal. Totodată a mărturisit şi falsurile cu acţiunile «Redevenţei». In urma acestor declaraţiuni, cu actele încheiate, bancherul a fost trimis la cabinetul 5 de instrucţie.

Dl. judecător de instrucţie Papadopol dela cab. 5 după ce s’a predat de către comisarul de siguranţă, Ştefan Vrânceanu, acest delicvent, a început cercetările după delegaţia dată de către parchet.

In urma cercetărilor preliminare d. procuror Bărăscu, a deschis acţune publică împotriva lui Lazăr Campus pentru delictele de abuz de încredere şi escrocherie calificată (art. 822, 823 şi 834 c. p.).

Cercetările parchetului

Lazăr Campus e învinuit şi-a însuşit depozitele curente ale clienţilor, efecte acţiuni de ale acestora. Dintre obiectele însuşite de acest mare escroce şi un briliant al unui depunător Max Finkels, împreună cu Ioan Alschek, unul dintre componenţii firmei «Alschek şi Campus», a falsificat ştampila achitat, depunând-o pe un număr de 4500 acţiuni ale soc. petrolifere «Redevenţa, acţiuni ultima emisiune cam în realitate, nu avea decât prima rată de 135 lei deplin vărsată

Prin depunerea ştampilei «achitat» afirmat şi ultimile vărsăminte s’au efectuat. A falsificat apoi semnătura casierului băncei Bercovitz, unde se făceau plata vărsămintelor II şi III. Apoi cu aceste acţiuni, astfel confecţionate, convingând pe mulţi amatori acţiunile «Redevenţei» sunt eftine, deşi sunt făcute complect vărsămintele, au fost vândute lombardate sau cesionate. Unul dintre escrocaţi e şi cunoscutul om de afaceri Pierre Solomon,

Campus depunând registrele la tribunal, s. I comercială a declarat în stare de faliment firma «Alschek şi Campus». Aseară după ce d. judecător de instrucţie Papadopol, a confuntat pe Campus cu Alschek, şi după ce luat celui dintâi un Interogator, a emis mandat de arestare împotriva lui Lazăr Campus ca coautor al delictelor de abuz de încredere și escrocherie. L. Campus a fost depus aseară la Văcărești. 

Registration

Aici iti poti reseta parola