Evenimentul Istoric > Articole online > Actul prin care comuniștii au pus Litoralul românesc pe harta mondială a turismului și a deschis granițele pentru nudistele poloneze
Articole online

Actul prin care comuniștii au pus Litoralul românesc pe harta mondială a turismului și a deschis granițele pentru nudistele poloneze

Evident, de preferat erau cei din țările capitaliste, pentru că ei lăsau valutăă forte la casieriile hotelurilor.

Astăzi prezentăm extrase din hotărârea Consiliului de Miniștri, din perioada în care România era condusă de Gheorghe Gheorghiu-Dej, secondat de premierul Chivu Stoica. Documentul este practic actul de debut a profesionalizării turismului în țara noastră.

Nu a fost vorba numai de măsuri organizatorice de suprafață. Comuniștii au construit, între 1959 și 1965, multe hoteluri, atunci fiind puse bazele turismului modern în Mamaia, Eforie și în așa-numitele stațiuni din ”lanțul de perle” din Sudul  Litoralului, Neptun, Olimp, Cap Aurora, Saturn, Jupiter și Venus.

Sre sfârșitul perioadei comuniste, turismul înflorea mai ales în jurul tratamentelor Anei Aslan cu Gerovital, iar pe Litoral, cele mai căutate erau turistele poloneze care vindeau țigări pe plajele îngrădite pentru nudiști, botezate ”solar”.

 

Frumusețile patriei noastre și viza necesară ca să le vizitezi!

Înainte de apublica fragmente din hotărârea Consiliului de Miniștri numărul 528, din 30 aprilie 1960, trebuie descris contextul. Prima problemă pe care trebuia să o rezolve ”cuplul” Gheorghe Gheorghiu-Dej/Chivu Stoica era aceea că turiștii invitați nu puteaau intra în țară, România (transcrierea exactă a documentului implică grafia veche, cu Romînia!) pentru că se cereau vize de intrare:

”Privind unele măsuri necesare creșterii numărului turiștilor străini ce vizitează Republica Populară Romînă.

În scopul creării unor largi posibilități pentru turiștii străini de a cunoaște realizările regimului democrat popular și frumusețile patriei noastre.

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne hotărăște:

Se aprobă introducerea vizei turistice care se va acorda imediat (la cerere) de către oficiile diplomatice ale Republicii Populare Romîne, pentru turiști, pe baza dovezii prezentate de agenția de voiaj (turistică) contractantă.

Din dovadă trebuie să reiasă că agenția de voiaj (turistică) a contractat cu O.N.T. ”Carpați” călătoria, menționînd durata șederii în țară și itinerariul.

O.N.T ”Carpați” va lua măsuri să se ducă la cunoștința turiștilor itinerariile și obligația pe care ei o au de a le respecta întocmai, ca o condiție a obținerii vizei turistice.

Itinerariile cuprinzînd și zonele turistice respective se stabilesc de O.N.T. ”Carpați” împreună cu celelalte organe centrale interesate.

La acordarea vizei turistice, oficiile diplomatice ale Republicii Populare Romîne, vor completa taloane de intrare-ieșire, conform normelor în vigoare.

Viza turistică se acordă numai la cererile prezentate de agențiile care au contracte cu O.N.T. ”Carpați” sau de propriile agenții ale O.N.T. ”Carpați”.

Turiștii străini care au rude în țara noastră le pot vizita declarînd aceasta la solicitarea vizei turistice.

Viza turistică este scutită de taxe.

Pentru turiștii din țările socialiste care vin în grupuri organizate de agențiile turistice din țările respective, pe baza contractelor acestora cu O.N.T. ”Carpați”, viza de intrare în Republica Populară Romînă se desființează.

Aceste grupuri vor călători pe baza listelor colective întocmite de agențiile turistice, cuprinzînd datele de identitate ale membrilor grupului. Listele vor fi întocmite în trei exemplare și vor fi anexate la documentul de călătorie al conducătorului grupului turistic. Legitimarea acestor persoane la punctele de control trecere-frontieră se va face în baza buletinului de identitate.”

Valuta, eterna problemă. Strămoșii ”shop-urilor”

Regimul folosirii ”valutei forte” (așa erau numite monedele țărilor capitaliste) era foarte strict. De fapt, până în 1989, pe tot parcursul perioadei comuniste, deținerea valutei fără autorizație era considerată infracțiune. Cine avea totuși valută o putea cheltui doar în așa-numitele shop-uri, magazine destinate turiștilor străini, de unde puteai lua tot ce nu găseai în magazinele românești.

”Se aprobă un curs special de schimb turistic, calculat cu o primă de 150%, care să stimuleze cumpărarea de mărfuri romînești de către turiștii străini, veniți prin O.N.T ”Carpați”.

Ministerul Comerțului și UCECOM de comun acord cu O.N.T. ”Carpați” va lua măsurile necesare pentru organizarea desfacerii de mărfuri – și în special a obiectelor de artizanat – către turiștii străini.”

 

Benzina și motorina, rezolvate DOAR pe traseele turisstice

 

Criza carburanților avea să devină acută mult mai târziu, dar ea se simțea încă din anii 1960, așa că printre problemele de rezolvat era și cea a transportului turiștilor.

”Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, vor reduce taxele portuare și anexe pentru vasele în croazieră turistică, în vederea stimulării acestora de a face escale în porturile românești.

O.N.T. ”Carpați” va asigura turiștilor veniți în țară cu mijloace auto (autocare sau autoturisme), carburanții și lubrefianții necesare, pe baza unui sistem de cupoane contra valută, la un preț stimulativ pentru acest gen de turism.

Comitetul de Stat al Planificării va repartiza cotele corespunzătoare de carburanți și lubrefianți necesare acestor acțiuni.

Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei împreună cu O.N.T. ”Carpați” vor lua măsurile necesare pentru asigurarea desfacerii pe traseele turistice, în bune condiții, a carburanților și lubrefianților.

Banca de Stat a R.P.R., de comun acord cu O.N.T ”Carpați”, va deschide pînă la 15 mai a.c., ghișee de schimb în punctele de pe traseele turistice în care este este necesar a se asigura posibilitatea încasării și schimbului de valută (puncte de frontieră, aerogări, stațiuni balneo-climatice, hoteluri, etc.) și va lua măsuri ca aceste ghișee să funcționeze după orarii și norme corespunzătoare unei cît mai bune deserviri a turiștilor străini.”

 

Care erau țările socialoiste sau capitaliste vizate de campaniile publicitare

 

”În vederea realizării sarcinilor ce-i revin, O.N.T. ”Carpați”, va lua următoarele măsuri:

a)va da o atenție deosebită turiștilor străini care doresc să viziteze rudele sau locurile natale;

b) va trata cu organizațiile similare din țări socialiste și, în primul rînd, din U.R.S.S., organizarea tranzitului prin țara noastră a turiștilor din vest ce vizitează țările respective;(…)

e) Va organiza agenții proprii la Moscova precum și în S.U.A., Suedia, Franța, Austria sau alte țări.

Cheltuielile de întreținere a acestora și de plată a personalului, vor fi cuprinse în planul valutar al O.N.T. ”Carpați” și asigurate de Ministerul Finanțelor.

f) Va intesifica propaganda turistică în țările capitaliste, în care scop Ministerul Finanțelor va aloca O.N.T. ”Carpați”, fondurile necesare în valuta țărilor respective.”

 

”Spoitul” în pripă, obsesia comuniștilor

 

”Comitetele executive ale sfaturilor populare vor lua următoarele măsuri:

       a) să înfrumusețeze localitățile de pe itinerariile turistice;

       b) să întrețină în bune condițiuni obiectivele turistice și drumurile de acces care se află în zonele turistice;

       c) să ia măsuri de amenajarea și asigurarea unei bune întrețineri a stațiunilor balneo-climatice care vor găzdui turiști străini.”

 

”Difuzarea largă a filmelor turistice în țările capitaliste, precum și pentru intensificarea propagandei turistice”

 

Ministerul Învățămîntului și Culturii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Camera de Comerț a R.P.R. și O.N.T. ”Carpați” vor lua măsuri pentru includerea propagandei turistice în toate publicațiilor destinate străinătății, pentru realizarea și difuzarea largă a filmelor turistice în țările capitaliste, precum și pentru intensificarea propagandei turistice în aceste țări prin orice alte mijloace.

Camera de Comerț a R.P.R. va include turismul în tematicile expozițiilor din țările capitaliste și, în colaborare cu O.N.T. ”Carpați”, va asigura standuri de propagandă turistică la expozițiile ce se vor organiza în aceste țări.

Ministerul Comerțului împreună cu O.N.T. ”Carpați” vor propune Consiliului de Miniștri, hoteluri și restaurantele de pe principalele trasee turistice care să treacă în administrarea Ministerului Comerțului, în vederea asigurării deservirii turiștilor străini la nivelul ceințele turismului internațional.

Registration

Aici iti poti reseta parola