PREMIUM
 

Cea de-a doua ediție a volumului „Din mâinile valahilor schismatici…”. Românii și puterea în Regatul Ungariei medievale (secolele XIII-XIV), revăzută și adăugită, lansată la Cluj-Napoca, în prima jumătate a acestei luni de Editura Școala Ardeleană, în cadrul seriei de autor Ioan-Aurel Pop, are drept scop, dincolo de ecourile Centenarului, reconstituirea contextelor și a faptelor istorice care au înfăptuit „mecanismul puterii” în Transilvania (în special) și evidențierea rolului românilor în elaborarea acestui proces.

PREMIUM
 

Un document extraordinar – fotocopia telegramei cu numărul 5.461 din 1 decembrie 1919 – relevă situația politică tensionată și confuză în care se zbătea Ungaria după prăbușirea imperiilor german, austro-ungar și rusesc.

PREMIUM
 

Începând cu a doua jumătate a anului 1918, în condițiile în care frontul din Italia era deja rupt și monarhia austro-ungară se afla în pragul colapsului, zecile de mii de soldați români aflați în serviciul militar al imperiului se supun ordinelor lui Iuliu Maniu, sosit la Viena cu misiunea de a organiza o armată menită să asigure Transilvaniei ruperea de trecut și unirea cu Țara-MamăRegistration

Forgotten Password?