Evenimentul Istoric > Articole online > România regală > De dincolo de mormânt Jean Bart dictează un articol. Fabuloasele puteri ale clarvăzătorului Iosef Schmidt din județul Dorohoi
Articole online

De dincolo de mormânt Jean Bart dictează un articol. Fabuloasele puteri ale clarvăzătorului Iosef Schmidt din județul Dorohoi

Ședințele clarvăzătorului Iosef Schmidt deveniseră foarte populare în Bucureștiul anilor 1930.

Iosef Schmidt este un clairvoyant. Pe cât se pare previziunile sale le face după ce trece într’o stare de transă magnetică şi în această situaţie fluidul lui spiritual ar lua contact cu cele din lumea astrală.

Am arătat mai sus, că studiile lui Iosef Schmidt se rezumă la acelea ale unui simplu învăţător urban, care în viaţa lui n’a avut nici măcar timpul material de a aprofunda chestiuni de medicină.

Ei bine, clair-voyant-ul nostru este în stare de transă un medic perfect; un cunoscător a 13 limbi din cele mai variate, când el, bietul, în stare normală nu vorbeşte decât germana şi ruteana, precum şi româneşte stricat.

Experţii străini cari au venit special să-l examineze la Cernăuţi şi în Bucureşti, au constatat că în transă, vorbeşte şi scrie curent 13 limbi, printre cari sanscrita, elina, greaca, egipteana etc. Şase limbi pe care le scrie şi le vorbeşte destul de bine, n’au putut fi identificate încă.

Caracteristic este scrisul lui.

Schmidt scrie invers, dela dreapta la stânga, iar manuscrisele lui nu pot fi descifrate decât cu ajutorul unei oglinzi.

După declaraţiile sale cenaclul în care a pătruns şi s’a stabilizat fluidul său eteric, în stare de transă, este condus de Menaphta, un rege egiptean, care dă răspunsuri precise la toate întrebările, după ce acestea trec printr’o întreagă filieră spirituală.

Din acest cenaclu ar face parte o serie întreagă de suflete, ale celor mai renumiţi savanţi, morţi în cursul veacului trecut şi mai recent, printre cari Ernst Lang, un profesor orientalist german, mort în anul 1817.

De fapt, acesta este conducătorul spiritual al lui Iosef Schmidt în lumea astrală, el îi înlesneşte convorbirile cu sufletele celorlalţi savanţi, toate răspunsurile vin prin el şi tot cu ajutorul lui, „Cercul medical” al cenaclului lui Menaphta, procedează la diagnosticarea celor mai grele şi mai necunoscute maladii.

Din acelaş cenaclu mai fac parte medicul german Oscar Grunau, mort în anul 1872, „preşedintele cercului medical” medicul dlandez Yan der Holten, care răspunde în olandeză şi germană, William Goel medic englez, care răspunde în englezeşte, Florea Dumitraşcu, un medic român şi profesorul Nicu Bărbulescu.

Pagini: 1 2 3 4 5

Registration

Aici iti poti reseta parola